Kungsfenan The Swedish Seafood Award

Danmarks fiskeriminister medverkar på seminariet Förnyelse i EUs fiskeripolitik

Nyhet   •   Nov 08, 2011 22:29 CET

INBJUDAN

FÖRNYELSE I EUs FISKERIPOLITIK

– minimerade bifångster och förbud mot utkast

STOCKHOLM 23 NOVEMBER 2011 13.00 – 17.15

KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN, IVA, GREV TUREGATAN 16


Ett av de största missförhållandena inom den gemensamma fiskeripolitiken är att stora mängder oönskad fisk fångas, sorteras ut och kastas överbord. De flesta fiskar överlever inte denna behandling. Såväl fiskare som allmänhet vänder sig emot att detta sker samtidigt som många av bestånden inom EU är överfiskade. Hanteringen har utstått omfattande kritik, men regelverket ligger fast tills europeisk lagstiftning ändras. Norge har istället arbetat aktivt med ett förbud mot utkast och krävt att all fångst som tas upp landas. Fördelen med detta att man verkligen vet vad som tas upp ur havet av varje båt och att det därmed går att få en bättre helhetsbild inför beståndsuppskattningarna.

Utkast är ett mindre problem i Östersjön som rymmer färre arter, men i Nordsjön är problemet omfattande eftersom man där bedriver blandfiske. Globalt uppskattas utkastet till 20 miljoner ton fisk årligen. Detta är ett stort resursslöseri som försvårar långsiktig förvaltning av havets resurser.

I lagförslaget om en ny europeisk fiskeripolitik tar EU-kommissionen tydlig ställning för att all fångst av vissa bestånd som tas ombord ska föras iland. En majoritet av EU-länderna måste stödja kommissionens förslag för att det skall antas under 2012 och komma att gälla från 2013. Vid detta seminarium gläds vi åt att bjuda in EUs fiskerikommissionär, skandinaviska fiskeriministrar, sakkunniga och praktiker för att ta del av deras ambitio- ner och erfarenheter och spegla det med hjälp av svenska aktörer. 

Seminariet syftar till att:

  • belysa Kommissionens ståndpunkt och arbete för att erhålla brett stöd för utkastförbud
  • ta del av den svenska regeringens hållning i denna fråga
  • få klarhet i hur utkastproblematiken ska lösas i Östersjön och Nordsjön
  • få klarhet i svenska aktörers och parlamentarikers inställning till ett förbud mot utkast. 

Observera att seminariet hålls växelvis på svenska/norska och engelska utan översättning!

Välkomna!

Åke Barklund                          Christina Stenberg                  Lars Fredrik Martinussen
Akademiens sekr. och VD          VD, Kungsfenan                     Exportutvalget for fisk

Program – Förnyelse i EUs fiskeripolitik

Moderatorer:
Katarina Veem, programdirektör Siwi och ledamot av KSLA
Fredrik Arrhenius, kansliråd Landsbygdsdepartementet samt adjungerad ledamot Kungsfenan

12.30 Registrering

13.00 Välkomna – inledning
Arrangörer och moderatorer

13.10 Discards in the European Union – the way forward
Maria Damanaki, European Commissioner for Maritime Affairs & Fisheries.

13.40 Sveriges syn på utkast
Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister, Sverige

14.00  Hvordan forebygge og forhindre utkast av fisk? Norske erfaringer fra 25 år med utkastforbud
Lisbeth Berg-Hansen, Fiskeri- og kystminister, Norge

14.20   Danmark om udsmid og fangstkvoteforvaltning
Mette Gjerskov, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Danmark

14.40 Panelsamtal med ministrar och kommissionär samt frågor från publiken

15.00 Om utkast i Östersjön
Ewa Milewska, vice ordförande BSRAC Östersjön    

15.10 Om utkast i Nordsjön
Niels Wichmann, Ordförande, North Sea Regional Advisory Council, NSRAC

15.20 Erfarenhet från tillämpning av utkastförbud
Yngve Kristiansen, Kommendörkapten, Skvadronsjef i Kystvaktsskvadron Sør

15.30 Kaffe

16.00 Yrkesfiskarna om utkast och utvecklingen av selektiva redskap
Peter Olsson, Smögen och Tore Johnsson, Borgholm

16.10 Fish Fight
Film av Hugh Fearneley-Whittingstall

16.15 Svenska kockar om utkast
Leif Mannerström och Mathias Dahlgren

16.25 Svenska aktörer om utkast – paneldiskussion
Jan-Olof Larsson (s), Lars Tysklind (fp), Åsa Romson (mp), Staffan Danielsson (c), 
Irene Oskarsson (kd), Jonas Sjöstedt (v), Bengt-Anders Johansson (m),
Leif Mannerström, Mathias Dahlgren och Henrik Svenberg. 

17.00 Slutsatser och rekommendationer grundade på diskussioner och föredrag 

17.15 Mingel med tilltugg

Med reservation för ev. programändringar


Deltagarinformation

Tid
Onsdag den 23 november 2011 kl. 13.00–17.15

Plats
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien , IVA, Grev Turegatan 16 Stockholm.

Anmälan
Anmälan till seminarium och mingel senast den 16 nov via denna länk eller via www.ksla.se. Avbokning måste ske senast den 18 november annars faktureras SEK 500 för våra kostnader.

Avgift
Seminariet är kostnadsfritt

Hotell
För hotellreservation ring 08 555 627 00 eller skicka e-post till reservation.edenpark@elite.seAnge bokningsreferens ”Kungsfenan”.

Webbsändning
Seminariet kommer även att sändas via videolänk.

Frågor
Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.setel 08-54 54 77 06 
Anmälan: Gun Askerö, 
gun.askero@ksla.setel 08-54 54 77 12

Europeiska Fiskerifonden