Centerpartiet i Göteborg

DEBATT. Eric Gustafsson (C): "Mångkulturella samhällen är en nödvändighet för utveckling"

Nyhet   •   Sep 17, 2010 20:03 CEST

Jag förstår faktiskt inte vad sverigedemokraterna menar med att det inte finns något mångkulturellt, heterogent, fungerande samhälle. Det finns en myriad av länder som alltid har levt på nya ideer som tagits in från invandrare. USA skulle aldrig ha fått ett så stort uppsving om det inte varit för den våg av människor som anlänt från och med 1865 och framåt. Göteborg har alltid levt på invandring och finansiering från utländska källor. Preussen fick ett otroligt uppsving när Fredrik den store öppnade upp sina gränser för "oliktänkande människor" bl.a. Judar och olika protestantiska grupperingar som hade många välutbildade människor. I globaliseringens tid gäller detta i ännu högre grad. Länder som sluter sig och ignorerar omvärlden kommer alltid att sacka efter och kanske t.o.m gå under.

Problemet i Sverige är att vi från början har hanterat invandrarna på fel sätt. Vi har placerat de i förorterna och distanserat de från infödda svenskar. Vi har inte satsat tillräckligt på språkundervisning och att få ut invandrare i arbete, men viktigast av allt är att vi inte har insett potentialen som finns hos de som kommer hit. Av de flyktingar som kommer hit är majoriteten välutbildade människor med en rätt god ekonomi. Det säger sig självt att det knappast är alla som har råd att ta sig hit, så låt oss iallafall ta hand om de som har möjlighet till detta.

Dessutom är flyktingproblemet ett relativt litet problem för Sverige om man ser till hur många flyktingar som tas om hand av flyktingländernas grannländer. Av alla flyktingar som flytt Irak, så har 90% tagits om hand av omkringliggande länder. Invandrare erbjuder insikter om främmande kulturer, kännedom om nya potentiella marknader för svensk industri, nya ideer som kan berika vår egen kultur m.m.

Och vad är egentligen svenskt? Kåldolmar och köttbullar kommer från Turkiet, Punsch den gyllene drycken från Javas stränder, alkohol al-kohol kommer från araberna, Göteborg byggdes av holländare, industrialiseringen i Sverige startades av skottar, Lucia är ett påhitt av varuhuset NK, jultomten är ett hopkok av Sankt Nikolaus och gårdstomtar. Den muslimska banken som öppnas upp i Sverige är ett nytt exempel på en bra utländsk ide som erbjuder större säkerhet och ansvarstagande än våra egna banker. Om Sverige börjar isolera sig och inte håller jämna steg med omvärlden, så kan det mycket väl gå under. Så har skett tidigare i historien. Kina isolerade sig för omvärlden och tog inte in några nya idéer, vilket ledde till att det närapå gick under i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Opiumberoende och utländska makters inblandning ledde till att Kina bröts upp i mindre stater bl.a. Yunnan, Sankiang och Xibei San Ma. Det är först på senare tid som Kina har återhämtat sig. Vänd aldrig världen ryggen.

Det är med nya idéer som de utlovade jobben skall skapas. Hade det inte varit för folkvandringar och emigration som lett till utbyte av idéer, så hade människan aldrig kommit så långt i utvecklingen som vi har idag. Vad spelar det för roll om man uppfinner hjulet om ingen får ta del av upptäckten. Frågan bör istället lyda, Finns det ett homogent samhälle som kan fungera på längre sikt? Svaret blir ett entydigt nej.

Eric Gustafsson, student
Centerpartiet i Centrum