Involve Communication AB

DEBATT: "EVANGELIERNA GLÖMS SNABBT BORT"

Nyhet   •   Mar 21, 2012 13:55 CET

Det går fort nu.
Blixtsnabbt.
I princip samtliga företag och organisationer talar om att de befinner sig i någon sorts ständig förändring, att strategiplanerna numera i det närmaste är levande dokument.
Det är begripligt.
”The world is changing very fast. Big will not beat small anymore. It will be the fast beating the slow”, säger magnaten Rupert Murdoch.
Det som sker precis nu är alltså bara början.

Mindre förståeligt är därför företagens ibland bristande insikter om vikten av kontinuerlig kommunikation.
Enligt studier vid Lunds universitet genomförs bolagsledningarnas klubbade förändringsbeslut bara vid knappt 30 procent av fallen.
Skälet: ledningarna negligerar eller avstår helt från att fortlöpande kommunicera.
Framförallt till sina medarbetare.
Fler och fler bolag och branscher talar i och för sig oftare om vikten av ”employer branding” och att bygga sina varumärken inifrån-och-ut, om medarbetar- och kundlöften, i samband med förändring och ompositionering.
Det är bra.
Vi tror på det.

Men frågan är hur många företag som verkligen vet hur eller egentligen varför,  som kan koppla ihop syfte och affärsnytta och som lyckas med sina goda ambitioner?
Risken är att det, åtminstone för några, stannar vid att bara vara budskap på event som kanske samlar organisationerna vid årets enda kommunikationstillfälle.
När medarbetarna återvänder till vardagen är dock evangelierna bortglömda och allting återgår snart till gamla invanda arbetsmönster.
Därmed missar företagsledningarna tillfället att fortsätta föra en kontinuerlig dialog och involvera medarbetarna i frågor om nya strategier, värdegrunder och gemensamma målbilder.
De sumpar möjligheten att snabbt förflytta attityder och bygga egna kulturer.
Särskilt om de heller inte förstår att utnyttja möjligheten med nya  och snabba mediekanaler och digitala plattformar  –  för att åstadkomma kvickfotade och förändringsvilliga organisationer.

Det finns emellertid några goda exempel:
Starbucks  –  med 16 000 kaféer, 140 000 anställda och ett av världens 100 mest kända varumärken  –  är ett sådant.
De förstår att, enligt en gemensam och strategisk målbild, ständigt jobba med såväl kulturen som varumärket i ett inifrån-och-ut-perspektiv. Tack vare att samtliga medarbetare för en lustfylld dialog med den kommunikativa ledningen är alla starka och stolta ambassadörer, alla lever hela tiden varumärket och till följd av det finns såklart också en enorm genomslagskraft i Starbucks externa kommunikation.
På köpet är det dessutom en av USA:s mest attraktiva arbetsplatser (plats nummer 26 enligt en färsk rapport, SvD 2011.11.14).
Starbucks har lyckats både med satsningen på employer branding, att skapa en passionerad organisation, som i allra högsta grad står på tårna och ”är med på tåget”. Inte minst i förändringstider.
Alltså, att kontinuerligt kommunicera ständig förändring.

Och, inte att förglömma; Apples gamla ”think different”, som först kommunicerades inåt och  s e d a n  konceptualiserades för externa aktiviteterna.

Kort sagt, företag med förändringsvilliga, innovativa och varumärkesorienterade kulturer är alltid ett resultat av ett konsekvent och strategiskt kommunikationsarbete, som självklart även attraherar nya passionerade medarbetare som är stolta ambassadörer och varumärkesbärare.
Dessa företag möter dessutom ett stort externt intresse och genomslag bland såväl kunder som i media.
Det är det som är inifrån-och-ut-kommunikation, employer branding och PR i en och samma och kostnadseffektiva kostym.
Det är bra.
Vi tror på det.

Tack vare ett, på det här sättet, strategisk kommunikationsarbete blir också medarbetarnas närvaro i sociala medier  –  som absolut bör uppmuntras (det är någonting skumt med företag och organisationer som stänger den möjligheten)  –  direkt affärskritisk. Deras dagliga relationer och kontakter med omvärlden, kunder och marknad blir ju avgörande för på vilket sätt varumärket även lever externt.
Det i sin tur hänger, också det, ihop med frågan om hur framgångsrikt och kraftfullt det externa relations- och medieorienterade arbetet blir.

Mycket av resonemanget är säkert självklarheter för många i kommunikationsbranschen och det är klart att vi talar i egen sak, men trots det väger fortfarande företagens kommunikationsbudgetar tungt över på reklam och annonssidan.
Därför genomförs aldrig 70 procent av alla förändringsbeslut.

Det är dags att tänka om och helst om igen, att i ständig förändring hela tiden tänka innovativt, att kommunicera kontinuerligt, snabbare och varumärkesorienterat till medarbetarna och externa målgrupper.
Kommunicera inifrån-och-ut.
”Transform business by involving all the people.”
Det är bra.
Vi tror på det.

Niklas Bodell
Kommunikationschef
Involve Communication

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen Dagens Media, nr 5, den 14 mars 2012