Centerpartiet i Göteborg

DEBATT. Franziska O. Gustafsson (C): "Låt unga gå omlott med äldre"

Nyhet   •   Dec 03, 2009 08:00 CET

Vi kan inte bara stillasittande se på när en ungdomsgeneration misströstar och riskerar att hamna i utanförskap på grund av långtidsarbetslöshet. Samtidigt som vi inom några år får stora pensionsavgångar.

I Göteborg har mitt parti därför förslagit ett jobbskifte för unga. De kommunanställda som uppnått en viss ålder och har tjänstgjort ett visst antal år erbjuds gå ner till 80 procent mot 90 procent av lönen. Det nyvunna jobbutrymmet på 20 procent ges till unga, nyutbildade.

Många unga arbetslösa är välutbildade. Eftersom de saknar arbetslivserfarenhet är de ändå inte konkurrenskraftiga. Om några få år kommer det att ske stora pensionsavgångar när 40-talisterna går i pension, men vi kan inte låta ungdomarna vänta på jobb tills dess.

Arbetslösheten bland yngre var ett växande problem redan tidigare. Finanskrisen har gjort att siffran hamnat på en oacceptabelt hög nivå – även med europeiska mått mätt.

Utanförskapet är ett stort samhällsproblem, särskilt i grupperna unga och nya svenskar. Att fastna i långtidsarbetslöshet är förödande för individen och kostsamt för samhället.

Centerpartiet vill med sin motion i Göteborg öppna upp kommunen som arbetsplats och få den att satsa på nya, unga medarbetare och deras idéer.

Många äldre har relativt god ekonomi, men börjar känna sig slitna och tycker att det är viktigare att få mer egen tid än högre lön. Genom jobbskifte får ett antal äldre minskad arbetsbörda och kommer då även att orka fungera som mentorer för de nyanställda.

Den nya generationen behöver slussas in i arbetslivet. De äldres stöd behövs för att de unga ska lyckas på arbetsmarknaden. Låt oss därför genomföra ett jobbskifte för att skapa en mjuk och naturlig övergång.

Vi ser gärna att de nya arbetena skapas inom vård, skola, äldreomsorg eller renhållning; yrken som direkt påverkar servicen till medborgarna. Vi tror också att de unga nyanställda kan tillföra viktigt kunnande i form av nytänkande, entreprenörsanda och IT-kompetens.

Genom att lätta på arbetsbördan för människor som när­mar sig pensionsåldern minskar risken för sjukskrivning på grund av stressrelaterade sjukdomar. Det ger stora samhällsvinster och kan kompensera för den något ökade lönesumman. Detta, tillsammans med minskade kostnader för unga i utanförskap, kommer i längden sannolikt att vara lönsamt för kommunen.

För en lyckad övergång till en mer dynamisk och nytänkande kommunal sektor måste det till partiöverskridande överenskommelser som är långsiktiga och socialt hållbara. Så tryggar vi också den långsiktiga välfärden.

Franziska O Gustafsson
Styrelseledamot, Centerkvinnorna
Ersättare, fullmäktige, Göteborg