Lotteriinspektionen

Debattartikel: Bräckliga argument och rena sakfel om spelannonser

Nyhet   •   Jul 11, 2013 14:33 CEST

Publicerad på SVD opinion 2013-07-11

Genom antydningar att Lotteriinspektionen skulle vara utsatt för någon form av politisk påtryckning och påstående om att medieföretagen är oskyldiga pianister som utsätts för beskjutning propagerar Tidningsutgivarnas Per Hultengård (Brännpunkt 10/7) för främjandeförbudets avskaffande. Synd bara att det sker med hjälp av bräckliga argument och rena sakfel.

Regleringen kring de svenska främjandereglerna, det vill säga förbudet att främja deltagande (till exempel genom annonsering) i ett otillåtet svenskt lotteri eller i ett utländskt lotteri, måste ses i ett historiskt och systematiskt sammanhang. Redan 1939 års lotteriförordning innehöll ett sådant förbud. Motivet bakom regleringen är främst att skydda svenska aktörer från att utsättas för konkurrens från de bolag som saknar tillstånd i Sverige. Detta är i sig inget märkligt. En sådan reglering finns på plats i de flesta länder. Att man vill skydda marknaden till förmån för de som har tillstånd eller licens borde vara okontroversiellt.

Den massiva annonseringen från spelbolag som saknar tillstånd i Sverige har nått sådana dimensioner att jag faktiskt tror att de flesta svenskar uppfattar den som tillåten. Hultengård har rätt när han pekar på mängden spelreklam i olika TV-kanaler, men fel när han påstår att den svenska staten skulle kunna stoppa den. Hade Hultengård rådfrågat en jurist hade han uppmärksammats på att tv-sändningarna regleras i det land från vilket sändningarna sker. Att stoppa distributionen i de svenska näten av t.ex. TV 3 och Kanal 5 låter sig därför inte göras. Att det därmed är olika regler som gäller för vissa tv-bolag och svensk dagspress kan vi vara överens om.

Förhållandet mellan tryckfriheten och reklam är komplicerad. Hultengård gör det enkelt för sig när han hävdar att Aftonbladet och Expressen på punkt efter punkt har fått rätt i domstolarna. Det skulle föra för långt att gå in på alla juridiska teknikaliteter i den mängd av ärenden som varit föremål för prövning. Hultengård har emellertid rätt när han hävdar att publiceringen av odds på redaktionell plats nu är tillåten. Detta innebär inte alls att det är fritt fram att publicera utländska spelannonser. För att citera Regeringsrätten: ”Inspektionen får därmed anses ha haft fog för att med stöd av lotterilagen utfärda ett vitesläggande i syfte att förhindra upprepad publicering av sådana otillåtna annonser som bedömts inte åtnjuta tryckfrihetsförordningens skydd.” Att sådana föreläggande i praktiken är svåra att utforma så att de får effekt är en annan sak. Regeringsrätten ansåg att vårt föreläggande utformats för generellt, men det innebär självfallet inte att en enskild spelannons i sig är tillåten. Inte heller handlar det, som Hultengård menar, om censur.

Expressen och Aftonbladet har underrättats om att Lotteriinspektionen överväger att vitesförelägga dem på nytt. Det är emellertid inte alls fråga om ”att än en gång meddela de vitesförelägganden som domstolarna redan tidigare förklarat grundlagsstridiga” som Hultengård gör gällande. Nu rör det länkningar från tidningarnas webbplatser till utländska spelbolag, något som Regeringsrätten redan i september 2004 menade utgjorde ett brott mot främjandeförbudet.

Tråkigast av allt är påståendet att staten, Lotteriinspektionen, bekämpar publicistiska företag. Sanningen är snarare den att medieföretagen sedan en lång tid tillbaka valt att utmana främjandeförbudet och att man till följd av detta i hög grad är beroende av annonsintäkter från spelbolag utan tillstånd i Sverige för sin överlevnad. Detta är dock något som Lotteriinspektionen inte kan beakta i tillämpningen av reglerna utan måste lösas lagstiftningsvägen. Det är därför andra som har att avgöra om den pressetik/egenkontroll som Hultengård föredrar är ett bättre alternativ än dagens reglering och om det då ska vara acceptabelt att till exempel ta in annonser som påstår att man kan ”spela riskfritt”.

Håkan Hallstedt
generaldirektör Lotteriinspektionen