Dedicare AB

Dedicare omorganiserar till en mer tydlig och tillväxtskapande organisation

Nyhet   •   Jul 10, 2013 09:51 CEST

Dedicarekoncernen har genomfört en omorganisation som trätt i kraft per dagens datum för att skapa en tydligare och mer tillväxtskapande organisation. Affärsområdena Nurse och Doctor i Sverige och Norge organiseras i olika dotterbolag med en VD för respektive bolag. Det innebär att följande tillsättningar har skett:

  • Eva Domanders, VD för Dedicare Doctor AB med ansvarar för läkarbemanningen i Sverige.
  • Malin Lindley-Nord, VD för Dedicare Nurse AB med ansvar för sjuksköterskebemanningen i Sverige.
  • Petter Nyhagen, VD för Dedicare AS med ansvar för Dedicares verksamhet i Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli kl. 17.20 (CET) 2013.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 651 07

Richard Engel, finansdirektör, tel 08-555 656 16

 Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45