ILD International AB

Definitivt stopp för kvicksilver i hörapparatsbatterier 2015

Nyhet   •   Feb 07, 2014 14:08 CET

Naturvårdsverket informerar i januari 2014 om de ändringar i batteridirektivet som träder i kraft den 1 oktober 2015.

Tidigare har upp till 2 % kvicksilverinnehåll varit tillåtet i hörapparatsbatterier, men med de nya EU-reglerna är gränsen satt till 0,0005 %. Ett steg i rätt riktning för miljön, då uppskattningsvis mer än 6 ton kvicksilver per år återförs till kretsloppet genom förbrukade hörapparatsbatterier.

Skandinaviska distributören ILD International AB har sedan 2010 levererat Rayovacs kvicksilverfria hörapparatsbatterier till apotekskedjor, audionomer och fackhandel. Rayovac har genom intensiv forskning och utveckling varit en föregångare med att fasa ut miljöfarliga tungmetaller från sina produkter.

Rayovac EXTRA innehåller 0 % kvicksilver, har samma eller bättre prestanda än kvicksilverbatterier och kommer under 2014 ut i generation 3, där prestanda och kapacitet ytterligare förbättrats i samarbete med ledande hörapparatstillverkare.

ILD har nyligen slutit avtal med Sveriges största apotekskedja, Apoteket AB, som under februari 2014 kommer att börja sälja Rayovac EXTRA hörapparatsbatterier. Miljömedvetna konsumenter har nu möjlighet att välja kvicksilverfria produkter utan att behöva kompromissa med vare sig prestanda eller pris.


Om Rayovac
Spectrum Brands-ägda Rayovac är världens största tillverkare av hörapparatsbatterier med nära 70 % av den globala marknaden. Forskning och utveckling bedrivs i USA sedan 1906. Tillverkningen är förlagd i USA och för Europamarknaden i England.

Om ILD International AB
Företaget utvecklar, marknadsför och distribuerar användarvänliga elektronik-, telefoni- och dataprodukter för den skandinaviska marknaden sedan 2005. Mer om ILD på www.ILD.nu