Diosentic Systems AB

Degerfors kommun följer upp Vuxna med missbruksproblem med nationell uppföljningsplattform

Nyhet   •   Maj 28, 2014 08:07 CEST

Degerfors kommun inför uppföljningsplattformen dioevidence™ för målgruppen vuxna med missbruksproblem.

UIV används för insatser baserade på biståndsbeslut som pågått minst en vecka. Klienten skattar själv efter avslutad insats om den givit bättre förutsättningar att hantera livsområden där det finns ett förändringsbehov, samt hur kvaliteten på insatsen upplevts. Socialsekreteraren gör också en egen bedömning. De 50 frågorna besvaras i en dialogintervju och samlas i en nationell databas tillgänglig för alla användare i realtid. Från start kan man dra nytta av tidigare inmatade erfarenheter som omedelbart ger stort värde för verksamheten – små som stora kommuner.

Frågorna

Frågorna handlar bland annat om typ av missbruk, vilken insats som givits, vårdgivare, vårdtid, hur insatsen utfördes och hur klienten skattar effekten av insatsen. Livsområden omfattar missbruk, familjerelation, boende, arbete, utbildning, sysselsättning, ekonomi, intressen, fysisk och psykisk hälsa, rättsliga förhållanden, vardagliga sysslor och föräldraförmåga.

Syftet med dioevidence™ - UIV är att ta reda på brukarnas uppfattning om:

- insatsen bidrar till bättre förutsättningar att hantera livsområden där det finns förändringsbehov
- hur insatsen utförts (tjänstekvalitet)
- vilka förändringsbehov har klienterna
- vilka insatser som ges till olika målgrupper
- socialsekreterarnas uppfattning om samverkan, m.m.

Vad ger det – nyttan?

UIV ger handläggaren en struktur för intervjun och en delaktighet som uppskattas av brukarna,
UIV ger handläggare möjlighet att söka efter vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån brukarens förändringsbehov, 
UIV ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras med andra kommuner som givit insatser till samma målgrupp, 
UIV visar vilka vårdgivare som har goda resultat för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling, 
UIV ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta, 
UIV bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre.

Vad är dioevidence™?

dioevidence™ är en modulär uppbyggd uppföljningsplattform för kommuner som kan hantera valfritt område.

Lokal och nationell systematisk uppföljning inom sociala områden

Diosentic Systems är ledande på lokal och nationell systematisk uppföljning i realtid inom sociala områden, såsom vuxna, barn och unga, personer med funktionsnedsättning och anhöriga. Uppföljningsplattformen dioevidence™ används av kommuner för insamling, lagring och analys av utfall för att öka kvaliteten i verksamheten vilket betyder att brukarna kan ges bättre anpassade insatser och en god vård. Diosentic började sin verksamhet 1994.

Alla verksamheter kan följas upp med dioevidence™ 
Individ- och familjeomsorg, funktionshinder, anhörigas livssituation, skola och förskola, äldreboenden, hemtjänst, arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, integration, hälsa och sjukvård, kriminalvård, m.fl. 

Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden (NUSO)

Uppgiften för utvecklingsråden är att säkerställa utveckling, kvalitetssäkring och långsiktig förvaltning av uppföljningsmodellerna för de olika målgrupper av klienter/brukare som följs upp. Modellerna är framtagna av professionen för professionen i en omfattande process mellan socialarbetare, chefer och forskare. Utvecklingsrådens medlemmar utgörs av representanter för regionala FoU enheter/högskolor och praktiker (chefer/socialarbetare) från deltagande kommuner och län. Mer info om NUSO.