Compare Karlstad

Delegation från Norge studiebesökte Karlstad inför nästa Compare-projekt

Nyhet   •   Jun 16, 2014 13:14 CEST

En delegation från Norge (bilden) har studiebesökt Karlstad för att diskutera möjligheterna till eventuell interregional samverkan i ett kommande Compare-projekt om framtidens vårdprocesser.

"Norge och Sverige har en gemensam utmaning - ett växande behov av vård och omsorg. Och vi har ett gemensamt intresse av att hitta lösningar för framtiden - i vårt fall med fokus på smartare och effektivare vårdprocesser med hjälp av framtidens informationsteknologi", förklarar Ulf Lidberg (Compare)

Sjutton representanter för Akershus universitetssykehus, Akershus fylkeskommune, Høyskolen i Oslo og Akershus, Skedsmo kommune, Sørum kommune, Ullensaker kommune, Nittedal kommune, Rælingen kommune, Lørenskog kommune och Kunnskapsbyen Lillestrøm deltog i studiebesöket.

"Det är genom våra tidigare projekt som ett starkt och brett förtroende för Compare byggts upp även utanför regionen - därför är det här besöket en bekräftelse på att goda projektresultat leder till mer och bredare samverkan", säger Göran Österman (Compare).

Mikael Lundström (Compare) hälsar gästerna välkomna till den första dagens presentationer som hölls i Karlstads universitets styrelserum.

Studiebesöket arrangerades inom ramen för ISIS (IT och Säkerhet i Inre Skandinavien) - ett norsk-svenskt samarbetsprojekt som drivs av norska Kunnskapsbyen Lillestrøm och svenska Compare Karlstad i syfte att hitta goda exempel i respektive nätverk som kan vidareutvecklas gemensamt.

Andra dagens presentationer hölls på Nordic Medtest med Peter Furster (stående) som värd.

Den norska delegationen fick under studiebesöket presentationer av Karlstads universitet och Nordic Medtest - verksamheter av värde för en eventuell interregional samverkan i ett kommande Compare-projekt om framtidens vårdprocesser:

Thomas Blom (prorektor) gav en övergripande presentation av Karlstads universitet.

Leif Carlson (informationssäkerhetschef) presenterade de svenska landstingens/regionernas gemensamma e-hälsoarbete inom Inera AB.

Stefan Lindskog (professor) presenterade aktuell forskning inom datavetenskap vid Karlstads universitet med koppling till framtidens vårdsystem 

Per Echeverri (lektor) presenterade Centrum för Tjänste­forskning (CTF) vid Karlstads universitet och forskning med inriktning mot patientinvolvering för tjänsteinnovation inom vård och omsorg.

Peter Furster (projektledare) och Henrik Emilsson (testspecialist) presenterade Nordic Medtest och hur den regionala satsningen tar form som ett nationellt kompetenscenter för oberoende test och kvalitetssäkring av IT i vården.

Anders Bergström (innovatör) demonstrerade en ny mobil applikation för ambulanssjukvård som är under utveckling inom Landstinget i Värmland.

Gunilla Andersson (landstingsdirektör) avslutade med att tala om Landstinget i Värmland och de utmaningar som vården står inför.

I samband med det norska studiebesöket presenterade Marianne Andersson (Karlstads kommun) nyetablerade Karlstad Innovation Park.

................................................

Deltagare på studiebesöket i Karlstad: