RISE Research Institutes of Sweden AB

Deltagande design för miljövänliga livsstilar

Nyhet   •   Maj 07, 2014 07:45 CEST

Vad ska en lägenhet innehålla för att bidra till att jag som boende uppmuntras till att agera miljövänligt? Den frågan kommer Interactive Institute Swedish ICT och Eskilstuna Kommunfastigheter AB att arbeta med i en förstudie finansierad av parterna och Energimyndigheten. Projektet är relaterat till satsningen Sköna, Gröna Lagersberg.

De flesta uppmärksammar inte att de använder el eller vatten förrän räkningen kommer i slutet av månaden. Att använda datorn, ta en varm dusch, tända lampor, eller koka kaffe är exempel på sådant som kräver el för att fungera, och vi reflekterar sällan över om elen finns där eller inte. Det ska bara fungera helt enkelt. I Sverige är tillgång till el en självklarhet för de flesta hushåll, men i andra delar av världen är utbudet inte lika pålitligt och människors relation till el kan se mycket annorlunda ut beroende på var de kommer ifrån.

Projektet DelibRetro[1] är en förstudie med starkt framtidsperspektiv där designforskning tillsammans med etnografisk metodik spelar en huvudroll i att hitta innovativa sätt att få människor att leva miljövänligt i hyreslägenheter. Syftet är att ta tillvara kunskap från boende i det renoverade bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna. Avsikten är att skapa en grund för hur design för miljövänliga livsstilar kan integreras i renoverade lägenheter från 60- och 70-talen.

Genom att använda designprocessen som instrument utforskas hyresgästernas relation till sin energianvändning. Projektet utgår från en konceptlägenhet i det renoverade 60-talsområdet Lagersberg i Eskilstuna, och har unika förutsättningar att ta fram idéer som är tillämpbara på en målgrupp olik den i nybyggda exklusiva bostadsområden.

För mer information:

Interactive Institute Swedish ICT, https://www.tii.se/projects/delibretro

Cecilia Katzeff, Forskningsledare professor i hållbar interaktionsdesign på KTH     Tel: 072-251 09 04

Annika Edetun Lahtinen, Projektledare        Tel: 072-225 48 60

Charlotte H. Kindmark, Eskilstuna Kommunfastigheter AB    Tel; 0


[1] DelibRetro står för Participatory Design for Life Beyond Retrofitting)