Norrköping Science Park

Demola East sweden presenterar i Bryssel för EU-kommissionen

Nyhet   •   Jun 27, 2013 08:00 CEST

Den 27 juni åker Fredrik Borgsjö, verksamhetsansvarig för Demola East Sweden till Bryssel och EU-kommissionen. Där ska han tillsammans med 4 andra personer från Demola-nätverket presentera projektets utveckling och möjligheterna det ger för fortsatta samarbeten mellan länderna.

Demola Finland och City of Tampere har bjudit in till mötet i Bryssel. Tillsammans med Deomlaansvariga från Budapest, Vilnius, Lund och Tammerfors ska Fredrik berätta om region East Swedens och Norrköpings erfarenheter av Demola så här långt. Vilken respons får vi från företag, vad tycker studenterna och hur har vi i vår region arbetat för att integrera Demola i den regionala innovationsstrategin?

Målet med resan till Bryssel är dels att verka för en långsiktig finansiering inom ramen för Demolanätverket i Europa. Ett nätverk som fortsätter att växa i rask takt. Man vill också diskutera hur vi ska få studenter och företag att samarbeta över landsgränserna eftersom ett av målen för Demola är just detta; att det ska gå att lägga och genomföra projekt i de andra länderna och att företag ska kunna dra nytta av varandra oavsett även utanför det egna landet.

Demola är ett samarbete mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Norrköping Science Park. Det drivs och koordineras av Norrköping Science Park I Demola utvecklar studenter, inom ramen för sina program, vassa lösningar till idéer från företag och andra organisationer. Projektgrupperna skräddarsys med studenter från olika utbildningsprogram.