Norrköping Science Park

Demola - konstaterad viktig arena för öppen innovation

Nyhet   •   Jul 10, 2013 12:15 CEST

Den 4:e juli lyftes Demola East Sweden upp på scenen i East Sweden Garden och Framtidslabbet i Almedalen. Efter frukostpanelen, som diskuterade vilka byggstenar som behövs föra att skapa förutsättningar för öppen innovation, var det helt naturligt att gå över till den verksamhet som i allra högsta grad hjälper till att facilitera idéer på väg mot innovationer. Demola, i vår region benämnt Demola East Sweden, är en arena där företag lämnar in sina idéer, så att studenter i skräddarsydda projektgrupper kan utveckla dessa till marknadsanpassade lösningar. Är studenternas resultat tillräckligt intressant så kan företaget köpa tillbaka detta.

Göran Felldin, samverkansdirektör vid Linköpings universitet inledde med att beskriva hur vår region för några år sedan kom i kontakt med Demolanätverket (med ursprung i Finland). Han berättade om besöken i Tampere Finland för att lära mer och hur man därmed insåg att studenter i rätt miljöer kan få väldigt mycket att hända.

Fredrik Borgsjö från Norrköping Science Park och verksamhetsansvarig för Demola East Sweden, gick sedan in på hur uppstartsfasen i Norrköping och regionen såg ut från hösten 2012 fram till nu. Dels har det handlat om att kontakta företag för att väcka intresse för att lämna in sina idéer. Det har också inneburit mycket kontakt med universitetet för att skapa rum för Demolastrukturen i akademin. Fredrik betonade vikten av att tydligt lyfta möjligheterna med att knyta samman den här typen av verksamhet med den akademiska strukturen, snarare än svårigheterna. Dessutom har projektlokal riggats och pilotprojekt genomförts under våren 2013.

Responsen från såväl näringsliv och universitet som studenter har varit extremt god. De givna målgrupperna är uppenbart intresserade av att vara med! Madeleine Kusoffsky och Viktor Nilsson, tidigare deltagare i pilotprojekten, är levande bevis på det positiva med Demola. I presentationen underströk de behovet av och fördelarna med den här verksamheten för både studenter och företag.

Ville Kairamo, Tampere Finland, är en av upphovsmännen till Demola. I sin dragning betonade han att Demola finns för att skapa någonting oväntat. Ville visade tydligt med siffror på framgångarna man rönt i Finland så här långt. T ex så köps ca 80 procent av resultaten tillbaka av företagen. Ca 20 procent av de deltagande studenterna har fått anställning i direkt anslutning till projekten är. Det finns även andra viktiga effekter att lyfta, t ex att andra företag får upp ögonen för studenterna eller att nya företag startas.

Ville talade också om ekosystemet runt öppen innovation och hur väl Demola passar in i detta. Inte minst beskrev han hur företagen inser vikten av att våga släppa sina idéer fria och inte hålla på dem i sin egen byrålåda.