Sveriges Kommuner och Landsting

Den digitala vägen till morgondagens välfärd

Nyhet   •   Feb 12, 2013 12:31 CET

Det är dags att höja tempot i digitaliseringen av det offentliga Sverige. Det är bakgrunden till de 32 initiativ som finns i den handlingsplan för e-samhället som SKL:s styrelse antagit.– Trots hög IT-mognad, så släpar Sverige efter när det gäller digitala tjänster i offentlig sektor. Ett stort problem är bristande digital samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv. Det får följder som ineffektivitet, och att människor hamnar mellan stolarna och hänvisas runt, även i den digitala världen. Här finns mycket mer att göra, säger Per Mosseby, chef för Center för eSamhället på SKL.

SKL fokuserar på tre mål för e-samhället. Det ska bli enklare, öppnare och effektivare.

– Det behöver bli enklare för privatpersoner och företag att hantera sina ärenden. Offentlig information och tjänster behöver bli mer öppna och tillgängliga via internet. Personal i olika verksamheter behöver ha rätt digitala verktyg för att jobba smartare och effektivare, så att man kan lägga mindre resurser på exempelvis administration och mer på kärnan i verksamheten, ofta den mänskliga kontakten, säger Per Mosseby.

En utmaning är att få fler att våga och vilja använda internet, så att de inte hamnar utanför. En annan utmaning är att klara finansieringen.  Idag lägger kommuner och landsting cirka 14 miljarder kronor årligen på förvaltning och drift av it-system.

– För att frigöra utrymme för fortsatt utveckling behöver kommuner och landsting i större grad samverka kring it-drift, administration och e-tjänstutveckling, säger Per Mosseby.

Planen sträcker sig över perioden 2013–2015 och pekar ut 32 viktiga initiativ med förväntade lägen år 2015, som SKL ska driva och samordna. Handlingsplanen utgår från Strategi för eSamhället, som Sveriges Kommuner och Landstings styrelse antog i april 2011.

Ladda ner handlingsplanen för e-samhället 2013-2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Center för eSamhället

För mer information:
Per Mosseby, avdelningschef
Center för eSamhället
08-4527542
per.mosseby@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01