Digidem Lab

Den första boendebudgeten i Norden

Nyhet   •   Apr 09, 2019 10:07 CEST

Digidem Lab har designat en boendebudget för Bostadsbolaget i norra Biskopsgården och höll under mars månad utbildningar för chefer och områdespersonal. Budgeten ska genomföras under 2019 och blir en pilot på 100 000 kr till att börja med. Detta blir den första boendebudgeten i Norden och ett viktigt steg för att öka hyresgästers inflytande i ett område med en hög andel unga och utrikesfödda, vilka enligt Demokratiutredningen är de grupper som står längst ifrån beslutsfattande.

Digidem Lab har tidigare studerat boendebudgeten i Paris som tillsammans med Toronto Community Housing är piojonärer i metoden. Tillsammans med Bostadsbolagets utvecklingsledare i norra Biskopsgården skräddarsydde vi en process indelad i olika faser. Vi tog fram underlag och material för alla som ska arbeta med budgeten och höll workshops för chefer och ansvariga som ska jobba med förankring av ett nytt arbetssätt för hyresgästinflytande. I utbildningspaketet ingick också en workshop med områdespersonal, alltså trygghetsvärdar, miljövärdar, lokalvårdare och fastighetsvärdar som har den dagliga kontakten med hyresgäster.

Vi ser fram emot att följa processen och utvecklingen av en ny metod för medborgardialog.