Bokförlaget Tro hopp och kärlek

Den häpnadsväckande Kristinebergsprofetian återaktualliseras

Nyhet   •   Jan 12, 2010 23:28 CET

Författarinnan Jenny C Andersson väcker åter igen intresset till liv hos läsarna. Många har blivit  påminda om den häpnadsväckande Kristinebergsprofetian som nedtecknades för mer än 100 år sedan och som gäller Sverige och dess lands framtid. Den över två meter höga Kristusgestalten väckte ett enormt intresse 1946 då den sprängdes fram under berget på 107 meters djup.

Människor vallfärdade till platsen och man förundrades över den silverglänsande serickvartsit relieffen. En Kristusbild som glimmade och glittrade och som var inramad i kloridkvartsit. Att det var ett naturens under var en klar sak. Man tar ett foto på bilden som sprids över hela världen. Många olika tidningar skrev om detta fenomen, bl.a. tidningen "Life" som då var världens största bildtidning.

50 år före Kristusgestalten sprängdes fram dvs. i slutet på 1800-t eller början på 1900-t förutsades händelsen av en kvinna i Lappland. Orginalet förvaras nu i språk och folkminnesinstitutet i Uppsala. I denna profetia talar kvinnan också om Sveriges lands framtid. I boken Wilgot och den heliga skriften får man följa huvudrollsinnehavaren som reser till Kristineberg för att beskåda underverket. Innan han åker hittas profetian, av en slump på biblioteket, i Folke Thorells bok "När Gud varnar" från 1967.

Hela profetian citeras i boken. Delar av den låter såhär: "...Men i norden finns ett land med resligt folk, och folket i norden ska skall skonas in i det längsta från de vedermödor, som redan har gått ut över jorden. Ty Gud har rett en boning åt sin enfödde son i ett av nordanlandets skimrande berg. Berget och landet ska länge vara överskuggat av herrens hand. Var berget och landet finns, vet ännu ingen, men det ska uppenbaras i världens sista tider. Men innan den tiden kommer, har folket i nordanlandet vikit av från Guds utstakade vägar. Ännu en tid kommer Gud att förbarma sig över människorna  i nordanlandet, därför att de är givmilda av sig. Men även det folket skall tilltaga i synd. Då kommer Gud att visa människorna sin enfödde sons bostad i det skimrande berget, den boning som han själv har tillrett. Det kommer att råda stor häpnad över kristusbilden..."

Och det var precis det som hände,uppståndelsen blev stor 1946. Men som profetian säger kommer man snart att glömma den. Gud ska åter igen påminna människorna genom att Kristusbilden framträder pånytt, denna gång på bergets topp. Detta är något som ännu inte skett. Författarinnan anser att profetian är trovärdig på många områden. Kvinnan talar om saker som stämmer helt överens med vår tid. Detta hade hon omöjligt kunnat veta någonting om. Men det är bara tiden som kan utvisa om den sista delen av profetian kommer att slå igenom. Sannolikheten är trots allt ganska stor, hävdar författarinnan, eftersom förutsägelsen hitintills stämt.

Man kan ju också väckas av förundran när man tänker på vilket namn samhället har. Namnet kom inte till efter Kristusgestaltens upptäckt, utan var redan namnbestämt innan händelsen. Om man delar upp namnet Kristineberg blir det märkligt nog Krist-in-e-berg. Dessutom säger geologer att Kristineberg är ett urbergsområde, vilket innebär att dess berggrund och jordskorpa är den äldsta man känner till. Detta betyder att Kristusbilden måste blivit till vid jordens skapelse.

Kristusgestalten håller ett lamm i sin famn, symbolen på Jesus det slaktade offerlammet. Han avbildas ofta på det sättet i konsten, med lammet i sin famn, så också här. Jesus säger själv att han är herden för fåren. Gestalten håller också herdestaven i sin ena hand en duva i sin andra, symbolen för den helige ande. Den två meter höga relieffen verkar också bära en krona på sitt huvud, en sybmol för att Jesus är den konung som vunnit seger över mörkrets makter. I första Mosebok 3:15 står det att Jesus ska trampa ormens huvud under sina fötter. Kristusbilden bekräftar detta bibelord. Man kan tydligt se hur Jesusbilden står på ormhuvudet, en symbol för att mörkrets furste är besegrad.

Författarinnan, en 37 årig tvåbarns mamma, väcker läsarnas intresse när hon berättar om denna uppseendeväckande Kristusgestalt. Själv kom hon i kontakt med profetian för många år sedan och har inte kunnat släppa den. Därför var hennes önskemål att få med Kristusbilden på bokens framsida. "Det blev ett fantastiskt resultat, Man kan inte bli mer nöjd", uttrycker Jenny. Boken är skriven i dialogform, likt en roman och handlar till stor del om det författaren själv, på ett eller sätt, hört talas om, sett eller varit med om. Dessa erfarenheter varvas skickligt med gedigen kunskap. "För snart fem år sedan satte jag mig ner vid datorn och började skriva boken, men i verklig mening grundar den sig på 20 års erfarenhet och kunskapsinhämtning", säger författarinnan.  

Den som läser Wilgot och den heliga skriften kommer att få del av hela profetian. Dessutom får läsaren fullspäckad kunskap, alltifrån Adam och Evas syndafall till vad Bibeln uttryckligen säger ska ske i vår tid och mycket mer. Boken berör ämnen om livet och döden. Vi får bland annat följa Wilgot i sitt sorgearbete över sin morfars död.

Jenny C. Andersson har förövrigt skrivit ett lättförståelig verk som ger en övergripande beskrivning över Bibelns största och viktigaste händelser. Marknadschef Mikael Andersson på bokförlaget Tro Hopp & Kärlek, har tidigare sagt i en artikel: Ingen går oberörd ifrån boken. Detta håller han fortfarande fast vid.