Läromedelsföretagen

Den nya läromedelsdebatten - Debattantologi med tolv skolprofiler

Nyhet   •   Mar 07, 2018 15:01 CET

Läromedlens utformning och användning är en avgörande faktor för skolans undervisning, kvalitet och likvärdighet. För att starta en ny och nödvändig läromedelsdebatt ger Svenska Läromedel ut en debattantologi som vi presenterar med ett panelsamtal den 18 april.

Tolv framträdande experter, beslutsfattare och opinionsbildare ger i antologin sin syn på framtidens läromedel och – därmed – på framtidens skola. Författarna diskuterar hur lärarens arbete bäst kan stödjas av läromedel, förhållandet mellan tryckta och digitala läromedel, hur vi ska säkra god kvalitet och många andra frågor.

Medverkande författare är Tim Oates, Per Kornhall, Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Mats Ekholm, Lena Hallengren, Åsa Fahlén, Lotta Edholm, Edward Jensinger, Pernilla Tornéus, Johanna Jaara Åstrand, Erik Bengtzboe och Olle Burell.

Gemensamt för alla skribenter är engagemanget för användningen av professionellt framtagna läromedel av hög kvalitet. Ett genomgående drag i inläggen är vidare att dessa läromedel ska fungera som ett stöd till läraren när hen självständigt utformar sin undervisning utifrån sitt professionella kunnande och sin kännedom om eleverna.

I presentationen av Den nya läromedelsdebatten deltar skolexperten Per Kornhall, ordföranden i Lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén och skolborgarrådet i Stockholm stad Olle Burell. De kommer att få diskutera frågeställningarna i antologin och om och vad olika skolaktörer bör göra.

Datum Onsdag 18 april
Tid 08.30-10.00
Plats 7A, Norrtullsgatan 6, plan 2
Anmälan Mejl till info@svenskalaromedel.se Antalet platser är begränsat


Välkommen!

Rickard Vinde

VD Svenska Läromedel