NÄRA AB personlig assistans

Den personliga assistansen är under attack, från flera håll.

Nyhet   •   Dec 17, 2015 15:40 CET

Rättighetslagen personlig assistans är under attack och det är attacker som kommer från olika perspektiv med olika motiv. Framför allt så är attackerna omotiverade och oprovocerade.

Det vi på NÄRA tillsammans med många andra företag och organisationer ifrågasätter är vad det är som motiverar dessa olika attacker. Vi hör fusk men ser inget. Endast 2 % av hela branschen är på något sätt involverade i fusk. Debatten i sin helhet talar dock aldrig om det och utan faktiskt insyn så låter det som att en hel bransch skakas av fusk. Alltid. Hela tiden vilket inte stämmer. 

Detta vet politiker och förmodligen journalisterna som basunerar ut det med. Så, vad är deras infallsvinkel då? Pengar? Ja det är nog sant tills viss del, i alla fall om man fördjupar sig i politikernas retorik. Magdalena Andersson finansminister (S) sade i EKOT den 22 oktober att "Det handlar också om att dämpa kostnadsutvecklingen på andra områden där vi ser att kostnaderna ökar, tex sjukskrivningar och assistansersättning, där fanns åtgärder i budgeten som verkligen behöver gå igenom i riksdagen". Detta uttalande var direkt kopplat till Sveriges flyktingmottagande vilket inte kan tolkas på något annat sätt än att ministern väljer att ställa en utsatt grupp mot en annan. Precis ett sådant Sverige som de flesta hört att Socialdemokraterna inte vill ha. 

Barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) berättar i SVT den 15 dec att hon inte längre se på när kostnaderna skenar för den personliga assistansen och vill nu se över LSS-lagen. Hon vill däremot inte kommentera enskilda fall. Med andra ord; kom inte och prata om människor, det är inte det viktiga just nu. Nu ska vi fokusera på att spara pengar, rättigheter eller inte.

Den 16 dec sammanställer assistanskoll fakta som det sammanställt från Socialförsäkringsrapport 2015:13.

Den visar att de kostnader som Åsa Regnér ser skena beror på vissa ganska naturliga orsaker:

Orsaker till att antalet personer ökat

  • Lagändringen 1996 med införandet av det femte grundläggande behovet "ingående kunskaper" som gjort att assistans ofta beviljas för ”aktiv tillsyn”.
  • Lagändringen 2001 när personer över 65 år fick behålla sin assistans.
  • Att fler söker assistansersättning.
  • Samtidigt sägs det att antalet i personkrets tre minskat något sedan 2007 då den ”förtydligade normeringen” av grundläggande behov infördes. Färre beviljas sedan dess tid vid måltider och vid av/påklädning.

    Orsaker till att antalet assistanstimmar ökat

  • Att aktiv tillsyn beviljas mycket för det femte grundläggande behovet ”ingående kunskaper” I aktiv tillsyn anses assistenten behöva finnas till hands hela tiden. De som beviljas assistans all vaken tid har ökat från 15 till 67 %.
  • Dubbel assistans och assistans vid dygnsvila beviljas mer och mer särskilt efter en tid när personen haft assistans.
  • Antalet assistanstimmar ökar snabbare hos privata anordnare, vilket antas bero tex på att de har jurister som företräder sina kunder.
  • Det saknas svar i lag/förarbeten på vilka behov som ska ge assistans och hur många timmar det är rimligt att bevilja. Det saknas tydliga gränser och nivåer för hur mycket som kan beviljas.

Från assistanskoll 16 december 


Klick-journalistiken - Att ta billiga poäng på en utsatt grupps bekostnad

För att sammanfatta så har fusk inom assistansen som nyhet plockats upp utan kunskap och faktiskt vilja att granska branschen som helhet utan man har valt att stanna vi de som fuskar. Ni vet, de där 2 procenten... 

Journalister har otaliga gånger skapat nyheter från enskilda individers snyltande på välfärden och talat om den som att den gäller alla. Inte bara ett fåtal. Att luta sig tillbaka på allmänintresse och skapa "Klick" förlåt krigsrubriker bara för att den enskilda journalisten ska tjäna på nyheten är inte att återge nyheter, det är att dra nytta. Visst finns det många journalister som valt att lyfta fram goda exempel och ifrågasätta politiker men den vedertagna sanningen har i mångas ögon blivit att assistansbranschen är en smutsig bransch. 

Lyckligtvis kan vi som arbetar i den dagligen säga att det inte är så. Alls. Utan det är en bransch där människor för chans till att leva på lika villkor tack vare en assistans som trots attacker fortsätter att fungera.

_______________________________________________________________________________________

NÄRA bedriver personlig assistans enligt LSS-reformens intentioner som främst är valfrihet, självbestämmande, delaktighet, integritet och kontinuitet. NÄRA är ett värdegrundsbaserat assistansbolag och arbetet med vårt systematiska kvalitetsarbete pågår dagligen.

Tillsammans med kunden vill vi utveckla ett långsiktigt och engagerat samarbete byggt på öppenhet, förtroende och insatser av rätt kvalitet. NÄRAs förhållningssätt symboliseras med en våg där det ska finnas en balans mellan olika behov. NÄRA finns i mitten för att skapa ett samförstånd mellan kunder och assistenter.

www.nara.nu

NÄRA på Twitter
NÄRA på facebook
NÄRA på Instagram
NÄRA på youtube
NÄRA på Google+
NÄRA på Linkedin

NÄRA finns för att vår ägare och grundare hade en dröm om hur personlig assistans skulle vara