Review Design

Design Management projekt för Elektagruppen

Nyhet   •   Jul 10, 2009 08:28 CEST

Review Design och Transformator har fått i uppdrag att ta fram ett styrdokument för all Elektas design av både hårdvara, mjukvara, system och tjänster. Elektas nya design guidelines ska implementera Elektas nya varumärkesstrategi i produktutvecklingen och knyta samman Elektagruppens samlade erbjudande under ett gemensamt varumärke.

"Det här är på många sätt ett unikt projekt", berättar Martin Sjöman "Elekta har legat långt framme och drivit designstrategifrågorna parallellt med företagets varumärkesutveckling. Elektas designstrategi synliggör den förändring som gjorts, och gör den nya varumärkesstrategin konkret och gripbar för den egna organisationen."

Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med Elektas nya design manager, Magnus Lindfors, och bygger till stor del på den interna research och de kundundersökningar som utförts av Review Design under 2008.