Socialdemokraterna Norrbotten

Det drar kallt också i det röda Norrbotten...

Nyhet   •   Dec 01, 2011 09:47 CET

Rundresan och informationsträffarna kring  närsjukvårdsutredningen  fortsätter och jag har nu hunnit prata med många av er medlemmar ute i länet om förändringarna i vår omvärld och hur de påverkar förutsättningarna för länets utveckling och vår välfärdspolitik.

På nästan samtliga möten frågar någon om vårdvalet och om - och i så fall hur mycket -  det påverkar ekonomin. Och det gör det! Fram till idag har 22 000 valt en privat vårdgivare och för varje enskild som lämnar den offentliga vården till förmån för privat innebär det ökade kostnader för landstinget. Pengar som måste tas från den gemensamma och skattefinansierade budgeten.

Den absolut tyngsta siffran är befolkningsutvecklingen. Varje år lämnar mellan 750 – 1 500 invånare Norrbotten! Så har det varit de senaste 15 åren och varje utflyttad innebär 25 000 kronor i förlust för landstinget. Det påverkar naturligtvis också på ett dramatiskt sätt ekonomin och välfärdsverksamheterna i framför allt de mindre kommunerna! En allvarlig påminnelse om detta kom i veckan då Arjeplogs politiker beslutade höja skatten med 1 krona. Det allvarliga i situationen är att höjningen inte kommer att leda till ett välbehövligt överskott för investeringar och satsningar i utveckling och framtid. Vartenda öre kommer att behövas för att klara uppdragen till och förväntningarna från invånarna vad gäller allt från barnomsorg och skola till äldreomsorg.

Vi socialdemokratiska landstingspolitiker ser detta. Många kommer dessutom från alla de andra mindre kommunerna i vårt län som förutom allmänt vikande befolkningsunderlag hela tiden numera drabbas av den borgerliga regeringens orättvisa ( för att inte säga orättfärdiga! ) skattesänkarpolitik. För oss i landstinget finns det några få verktyg för att försöka lindra och dämpa effekterna av de nya växande klyftorna mellan människor, kommuner och regioner. Vi använder så mycket resurser som möjligt för att stärka vårdcentralerna i glesbygd. I år tillför vi bl a 3 miljoner extra vårdcentralerna på de mindre orterna. För Arjeplogs del innebär det t ex att landstinget sammantaget att vi årligen omfördelar 17,1 miljoner kronor extra till hälso- och sjukvård och folktandvården. Om vi i det här inte byggde vår politik på solidaritet över hela länet så skulle det inte alls gå att bedriva verksamhet i flera av de mindre kommunerna. Skatteunderlaget täcker helt enkelt inte de faktiska kostnaderna.

Och allt medan vi försöker lappa och laga och dämpa effekterna av högerregeringens alltmer hänsynslösa gynnande av välmående storstäder och de mest välbeställda så planerar vi för framtiden och gör en rad nödvändiga förändringar för att långsiktigt kunna säkra en trygg, modern  och väl fungerande vård i hela länet.

I alla de här politiska samtalen och processerna så ser vi allt tydligare att vi nu behöver en kraftig omsvängning i politiken. De mindre inlandskommunerna och samhällsutvecklingen i både Norrbotten och Sverige skulle nu behöva en kraftfull och offensiv politik för utveckling och modernisering. Kraftsamling och investeringar i såväl ny teknik och miljöomställning som infrastruktur och nya näringar idag är själva grunden och en nödvändig förutsättning för rättvisa och välfärd imorgon.
Det brådskar med ett nytt styre för Sverige – också i Norrbotten!

Varma partihälsningar
Kent Ögren
Landstingsråd