Ideon Science Park

Det mekaniska bröstkompressionssystemet LUCAS kan förbättra överlevnaden hos PEA-patienter

Nyhet   •   Feb 16, 2011 10:54 CET

I februarinumret av tidskriften Resuscitation publiceras en studie som visar goda överlevnadsresultat hos en grupp hjärtstoppspatienter som traditionellt sett har en mycket dålig prognos att överleva, så kallade PEA-patienter (pulslös elektrisk aktivitet).

PEA är en av de vanligaste hjärtstilleståndsrytmerna och kräver ofta långvarig återupplivning under vilken den bakomliggande orsaken diagnosticeras och behandlas. Med hjälp av bröstkompressionssystemet LUCAS, en apparat som upprätthåller blodcirkulationen hos hjärtstoppspatienten och tillåter samtidig behandling av orsaken till hjärtstoppet, överlevde nära 50% av patienterna i denna patientgrupp med ett gott neurologiskt resultat.

Detta kan jämföras med tidigare publicerade överlevnadssiffror på runt 10% där manuella kompressioner använts. Artikeln av professor Bonnemeier, kardiologiavdelningen på Universitetssjukhuset Schleswig-Holstein, Campus Kiel i Tyskland och hans medförfattare har valts till "månadens artikel".

I patientgruppen ingick 28 hjärtstoppspatienter i PEA från tre olika universitetssjukhus i Europa. Patienterna krävde diagnostiska och terapeutiska insatser under långvarig återupplivning på allt från 10 till 180 minuter. Majoriteten av patienterna (21) var konsekutiva hjärtstoppspatienter från den internmedicinska avdelningen på Universitetssjukhuset i Schleswig-Holstein, Tyskland. 27 av de 28 patienterna återfick egen puls, 14 överlevde och skrevs ut från sjukhuset, 13 av dessa med gott neurologiskt resultat.

Prof. Bonnemeier kommenterar: "Mekaniska hjärtkompressioner hjälper till att upprätthålla cirkulationen under långvariga återupplivningsförsök, under transport och under interventionella ingrepp; i situationer där manuella kompressioner är svårt att utföra på ett effektivt sätt. LUCAS-apparaten är ett praktiskt och extremt effektivt verktyg som med stor sannolikhet har bidragit till en bättre behandling och resulterat i dessa goda resultat."

I de nya riktlinjerna för återupplivning från American Heart Association och European Resuscitation Council 2010 betonas kontinuerliga och effektiva bröstkompressioner under hela återupplivningen.

Artikeln kan man finna på tidskriften Resuscitations hemsida:
Bonnemeier H et al, “Continuous mechanical chest compression during in-hospital cardiopulmonary resuscitation of patients with pulseless electrical activity”. Resuscitation 2011; 82 (2): 155-159.

Fullängdsartikel kan laddas ner gratis då den är utsedd till ”månadens artikel”:
http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0300-9572/PIIS0300957210010269.pdf

###

Om LUCAS™ HLR
Hjärtkompressionssystemet LUCAS är en enkel och lätt apparat som ger kvalitetssäkrade hjärtkompressioner enligt riktlinjerna från European Resuscitation Council (ERC) och American Heart Association (AHA) för HLR (hjärt-lungräddning). Den hjälper livräddare att upprätthålla livsuppehållande blodcirkulation till hjärnan och hjärtat hos hjärtstoppspatienter. LUCAS är praktisk, kan appliceras snabbt inom några sekunder och kan användas på en majoritet av hjärtstoppspatienterna. LUCAS finns tillgänglig i en version med elektrisk drift (LUCAS 2) och en med pneumatisk drift (LUCAS 1). Cirka 40 000 patienter uppskattas att ha behandlats med LUCAS till dags dato. Den mekaniska HLR-apparaten har visat sig upprätthålla blodcirkulationen bättre än manuell HLR, förbättra den praktiska hanteringen av hjärtstoppspatienten samt att öka möjligheterna att rädda hjärtstoppspatienter.

Om JOLIFE AB

Jolife AB grundades år 2000 och utvecklar och tillverkar hjärtkompressionssystemet LUCAS. Jolife samarbetar med ledande läkare och ambulanssjukvårdare med forskning och utveckling för att kunna fortsätta att erbjuda innovativa produkter vid återupplivning. LUCAS säljs i 34 länder runt om i världen. Jolife är baserat i Lund i södra Sverige och marknadsför LUCAS via ett exklusivt globalt distributionsavtal med Physio-Control, Inc., en division inom Medtronic Inc. – med undantag av Sverige, Norge och Finland, där försäljningen sker direkt genom Jolife.