RISE Research Institutes of Sweden AB

Det oupptäckta – RISE-bok om forskningens hållbarhetsutmaningar

Nyhet   •   Aug 01, 2013 14:18 CEST

RISE-forskare berättar om industriforskningens möjligheter att hjälpa oss tackla de globala utmaningarna. En bok som vill överskrida gränsen mellan forskning och samhällspolitisk debatt.

I boken Det oupptäckta – om hur innovation löser samhällsproblem, berättar forskare från RISE-instituten om sitt arbete för en hållbar utveckling i fyra reportage om energianvändning, transporter, vård/hälsa och livsmedel. Reportagen kommenteras av opinionsbildare och andra profiler från näringsliv, organisationer och politik. Dessutom en intervju med innovationsentreprenören Frans Johansson, som anses som en av världsauktoriteterna på området.

De olika ämnena är också seminarier under RISE-flagg i Almedalen 2013.

Från Det oupptäckta – om hur innovation löser samhällsproblem:

"Denna bok vill överskrida en gräns som ofta är alltför skarp: den mellan forskning och teknik å ena sidan och samhällspolitisk debatt å den andra. Det känns naturligt för oss på RISE att bidra till detta. Vår finansiering kommer både från offentliga medel och från näringslivet. Institutssektorn är både ett viktigt instrument för forskningspolitiken och en partner till våra företag, vare sig de är stora jättar eller småföretag.

Bokens huvudinnehåll reflekterar idén om mötets och dialogens betydelse. ’Det är i skärningspunkten mellan olika områden som fantastiska idéer ofta föds’, säger innovationsauktoriteten Frans Johansson i en intervju.

Boken tar upp fyra centrala samhällsfrågor: energianvändningen, transporternas framtid, morgondagens vård och livsmedelsfrågorna. Varje fråga belyses med ett reportage, en ögonblicksbild av vad som står för dörren när det gäller innovation och ny teknik.

Reportagen kommenteras av opinionsbildare och makthavare inom respektive frågeområde: Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet de gröna; Ulrika Francke, vd Tyréns; Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen; Jan-Eric Sundgren, senior expert adviser AB Volvo; Annelie Nordström, ordförande Kommunal; Petrus Laestadius, vice vd Swedish Medtech; Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen och Elisabeth Gauffin, styrelseordförande KRAV.

Hur kommenterar de inblickarna i framtidens teknik? Vilka praktiska slutsatser drar de när det gäller hur samhällsutmaningarna ska mötas?"

Du kan läsa Det oupptäckta – om hur innovation löser samhällsproblem direkt som nätbok på RISE webb här sidan eller beställa boken på info@ri.se. Det går också att ladda ner den som pdf via länken nedan eller från RISE Holdings publikationssida.