DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

DHR lämnar medlemskapet i Handikappförbunden (HS0)

Nyhet   •   Feb 29, 2012 14:15 CET

DHRs förbundsstyrelse har i dag fattat beslutet att DHR lämnar Handikappförbunden på nationell nivå. Detta steg tas efter långt övervägande och upprepade diskussioner.

DHR är en organisation som består av och arbetar för personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom opinionsbildning och genom att påverka de politiska besluten vill vi förändra samhället.
DHR har på senare år mer och mer arbetat med funktionshinderfrågorna ur ett rättighetsperspektiv. Människor med funktionsnedsättning är en del av mångfalden och de behov vi har till följd därav ska lösas utifrån det perspektivet. Nu tar vi ytterligare ett steg för att lägga patientperspektivet bakom oss.

Vi säger alltså nej tack till det formaliserade samarbete som HSO-medlemskapet innebär men Ja tack till samarbeten och allianser i de frågor som berör oss.
Medlemskapet i HSO upphör vid årsskiftet 2012/2013. Fram tills dess finns vi kvar i Handikappförbunden.

Beslutet togs enhälligt.

Då Handikappförbundens olika nivåer är fristående från varandra betyder det att DHRs avdelningar och distrikt fortfarande självständigt beslutar om sitt eget eventuella medlemskap i Handikappförbunden på lokal och regional nivå.

För mer information, kontakat förbundsordförande Maria Johansson på 070-508 80 29.