Upplands Väsby kommun

Dialog gjorde bete av hjortar möjligt

Nyhet   •   Jun 06, 2014 07:00 CEST

Hjortar som betar fornlämningsområdet i Brunnby Vik kan bli verklighet. Det beslutades under dialogen som hölls 28 maj med boende i närområdet. Genom att låta hjortar beta marken som har inslag av mycket fornlämningar och gammal betesmark fornlämningarna hålls platsen öppen och tillgänglig.

Vid Vikspåret nära bågskyttebanan hade ett förtiotal boende samlats för att få veta mer om kommunens planer på ett hjorthägn i området. På plats fanns också Rickard Sandström, ekolog och Nils Odén, stadsträdgårdsmästare från Upplands Väsby kommun. Anledningen att hjortar ska beta i området är för att marken ska hållas öppen genom betning samt att den biologiska mångfalden i området stärks genom ett kontinuerligt bete.

Betet ger fortsatt möjlighet till friluftsliv
Hjorthägnet kommer fortfarande ge möjlighet att fritt ströva, motionera och promenera i området. Besökare kommer att kunna gå in i hägnet genom så kallade färister, ett galler som klövdjur undviker att gå över, på så sätt kommer området kännas tillgängligt och anpassat för personer med funktionsnedsättning. Stängslet ska vara diskret för att det ska smälta in så mycket som möjligt i den omgivande naturen. Under dialogen kom flera frågor om hägnet och de boende var positiva till planerna. Genom handuppräckning beslutades att gå vidare med planerna om hjorthägn i Brunnby Vik. Hägnet kan bli verklighet redan under hösten.

- Grundidén med hägnet är att området ska återfå sin forna glans med en stor variation av arter samt den öppna karaktär som endast går att få genom kontinuerligt bete. De fornlämningar som finns i området kommer bli mer synliga för alla, vilket kommer vara en häftig upplevelse att få se en gravhög från järnåldern betas av en kronhjort. Vår förhoppning är att området framöver även kommer användas av skolorna i Upplands Väsby som en undervisningslokal, eftersom det inte finns många platser i Sverige där man kan studera vilda djur på så pass nära håll, säger Rickard Sandström, ekolog.