Spårvagnar i Skåne

Dialog i fokus när Malmö fortsätter planera för spårväg

Nyhet   •   Jul 24, 2012 11:48 CEST

I semestertider är aktiviteten lägre i vårt projekt, något som istället ger en chans till eftertanke och sammanfattning av vad vi åstadkommit hittills. Vi ställde några frågor till Daniel Svanfelt som är projektledare i Malmö Stad.

Vad har varit i fokus det senaste halvåret  i din stad, när det gäller planerna på spårväg?

Under denna tid har Malmös egna spårvägsprojekt fått konkret form och utredningarna har startat på allvar, med bland annat förstudie och planprogram och fortsatta finansieringsstudier. Man kan säga att planprogrammet utgör den överbyggnad – ett värdeprogram – som sätter spårvägen i sitt sammanhang i stadsutvecklingen, medan förstudien handlar mycket om hur spårvägen ska fungera rent tekniskt och vad det då blir för effekter och konsekvenser. Men allt ska samlas i ett enda dokument och det är en spännande utmaning att få ihop det och kommunicera våra resultat i det kommande samrådsskedet. Vi har också sett projektkontoret för Spårvagnar i Skåne startas upp, och i och med det har vi fått en utmärkt arena för att hantera frågor som är gemensamma med de andra kommunerna och med regionen. Men inte minst har vi den vägen fått viktigt underlag till vår egen utredning, något som vi ser fram emot ska fortsätta under hösten och vintern då utredningen slutförs.

Har aktiviteterna följt planen, eller har det varit några överraskningar?

Den plan som vi tog fram i höstas för arbetet visade sig vara kanske lite för optimistisk. Det finns uppenbart inte politisk och finansiell förankring på alla nivåer. Därför – plus att vi har haft en del personalbyten i projektet – har vi behövt planera in mer tid för intern förankring och att få en högre kvalitet på underlaget och våra egna insatser. Annars har arbetet löpt på ungefär som förväntat.

Vad är mest positivt?

Jag kan svara för min egen del och det är att jag har sett ett så oerhört stort engagemang av alla dem som deltar med olika uppgifter i – både inom Malmö stad och från projektkontorets sida.

Vilka är de största utmaningarna?

Finansieringsfrågan är den mest utmanande frågan och även den som vi inte tycker att det finns några bra svar på – ännu. Men det är en komplex fråga där vi arbetar tillsammans med Spårvagnar i Skåne och de andra parterna och även i andra sammanhang deltar vi ju i samtalen med staten. En annan utmaning som jag ser är viktig är att nå underrepresenterade grupper när vi går ut i dialogen med malmöiterna och få in synpunkter från personer som annars inte hörs så ofta.

 Vad blir viktigast att ta tag i till hösten?

Som man kan ana av ovanstående så gäller det nu att vara effektiva i att göra klart förstudie och planprogram, att borra djupare i finansieringsfrågan, och att få till stånd en bra dialog både internt ”i huset” och när vi sedan går ut på samråd med det material vi kommer att ha.