Södermalms Hemtjänst AB

Dialog om jämställd hemtjänst

Nyhet   •   Sep 30, 2010 10:04 CEST

 

                                                                            Stockholm 29 september 2010

 

                                                         

                            

                            

Dialog om jämställd hemtjänst

Har vi en jämställd hemtjänst? Varför behövs en jämställd hemtjänst? Är biståndsbedömningen inom hemtjänsten jämställd och jämlik?

Södermalms hemtjänst AB har, som enda privata hemtjänstverksamhet, fått stöd från Sveriges Kommuner och Landsting för att bedriva ett jämställdhetsutvecklingsarbete. En viktig pusselbit för att uppnå en jämställd hemtjänst är att biståndsbedömningarna är jämställda. Därför bjuder Södermalms hemtjänst AB in biståndshandläggarna i Södermalms stadsdelsförvaltning till ett dialogseminarium 4 oktober. 

– Vi på Södermalms hemtjänst AB har lärt oss mycket om jämställdhet under det här året. Nu vill vi berätta för biståndshandläggarna och diskutera så vi kan prata samma språk och förstå varandra, säger Lillemor Wiklund, verksamhetschef för Södermalms hemtjänst AB.

Jämställdhetskonsult Kicki Scheller kommer att berätta om arbetet som har gjorts på Södermalms hemtjänst AB, bland annat resultaten från granskningen av  biståndsbedömningar för 50 kvinnor och 50 män. På dialogseminariet medverkar även professor Evy Gunnarsson, som talar om hemtjänst och genusvetenskap, och avdelningschef Chatrin Engbo, som talar om Äldreförvaltningens jämställdhetsarbete. Stadsdelsnämndens ordförande Margareta Björk och Marie Trollvik, programansvarig för Hållbar jämställdhet på Sveriges Kommuner och Landsting, kommer delta i seminariet. 

I förväg anmälda journalister har möjlighet att närvara vid dialogseminariet kring jämställd hemtjänst 4 oktober kl. 13.30 – 16.00 i Nurnbergshuset, Björngårdsgatan 14.

Kontakta Lillemor Wiklund, verksamhetschef för Södermalms hemtjänst AB och projektledare för utvecklingsarbetet Jämställd hemtjänst
mobil 073-708 92 50 e-post lillemor@sodermalmshemtjanst.se