Digidel 2013

Digidelprojekt i Vilhelmina vill få fler med i digitala gemenskapen genom mobilt Internetanvändande, näst på tur Dorotea, Storuman och Åsele

Nyhet   •   Feb 26, 2013 11:51 CET

Under februari 2013 startar Studiefrämjandet i Vilhelmina  upp en ”prova på data/mobil/surfplatta-verksamhet”, som senare ska spridas vidare till de 3 inlandskommunerna Dorotea, Storuman och Åsele. Vår målgrupp är allmänheten, personer som vanligtvis inte är digitalt delaktiga i dator/internet-världen som exempelvis asylsökande, unga vuxna ensamkommande ungdomar (över 16 år), kvotflyktingar, kärleksinvandring och anhöriginvandring.

Allt startade med att vi fick ett tips om .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur). De utlyser medel till att finansiera initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt.

Vi kände direkt att vi ville ta chansen att bl a kunna utveckla den hemsida, ”Leva och bo i Sverige”, som vi tidigare påbörjat genom Folkbildningsrådet.

Genom denna sida och via en väldigt duktig webdesigner-kontakt, som vi har i Algeriet, så tänker vi aktivt arbeta utåt mot våra ovan nämnda målgrupper. För tillfället arbetar vi just nu med att iordningställa ett forum på internet, via Facebook och vår hemsida, där vi kan kommunicera med varandra på distans.

Vi har haft täta kontakter med nyckelorganisationer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten, biblioteken och våra olika banker för att tydligare kunna få en klar bild över vad även de anser att våra deltagare kan vara i behov av att lära sig.

Vi tycker att digital delaktighet är både en självklar rättighet och möjlighet för människor att genom kunskap och skapande ge förutsättningar för ett rikare liv! Därför anordnar vi först workshops om data, som sedan förgrenar sig och utvecklas till studie-cirklar utifrån de olika behoven. På lång sikt hoppas Studiefrämjandet Södra Lappland på att kunna sprida detta vidare även inom vår egen organisation.

Självklart kommer vi att anta utmaningen, Digidel 2013, att hjälpa till att utöka internetanvändandet bland våra medborgare.

Med vänliga hälsningar,

Studiefrämjandet Södra Lappland

Kontaktperson, Anne Vestman, 076-1001518