Celebration

Digital kommunikationsstrategi för Swedish Film AB

Nyhet   •   Jun 25, 2013 10:48 CEST

Swedish Film AB har under närmare 70 års tid varit distributör av film för visning i grupp inom det institutionella rättighetsområdet eller kanske vanligare benämnt som "non theatrical". Enkelt uttryckt avser detta filmvisningar som inte är biografvisningar eller visningar i privata hem. Man har ett stort utbud av dokumentär-, utbildnings- och underhållningsfilm som marknadsförs genom fyra olika varumärken.

Celebration har fått uppdraget att tillsammans med Swedish Film ta fram en digital kommunikationsstrategi för företaget och dess fyra varumärken. Ett utmanande arbete då Swedish Films kunder är alla som visar film publikt, dvs som inte är biografer eller visar film i sitt privata hem. Målet är att sprida information om institutionell upphovsrätt, vad som är lagligt och inte lagligt, samt kärleken till film och verka för ökat användande av mediet som pedagogiskt verktyg och för underhållning.

Strategiarbetet leds av Celebration och genomförs i form av analyser av nuläge och omvärld, workshops med hela arbetsgruppen samt insamlande av data via enkäter till såväl kunder som anställda. Utifrån allt material och de idéer som arbetas fram sammanställer Celebration riktlinjer för vad Swedish Film ska göra i olika digitala kanaler samt givetvis hur och när det ska göras. Vi har också definierat mål och mätpunkter för att löpande kunna följa upp och ständigt förbättra de målsättningar vi har satt upp för att Swedish Film ska få en lönsam digital kommunikation.