RISE Research Institutes of Sweden AB

Digitala hemtjänster sparar miljarder åt samhället

Nyhet   •   Feb 14, 2014 09:00 CET

Sverige står inför en dramatisk kostnadsökning för äldreomsorgen, eftersom vi lever allt längre. Bara inom hemtjänsten beräknas kostnaderna öka med minst 60 procent fram till 2020, jämfört med 2010. Med hjälp av nya digitala lösningar, e-tjänster, kan Sveriges kommuner reducera kostnaderna inom hemtjänsten med upp till 53 miljarder kronor fram till 2020, enligt en ny effektrapport som Acreo tagit fram för Svenska Stadsnätsföreningen.

Besparingspotentialen är stor inom all offentlig verksamhet och för att slå vakt om välfärden måste vi utveckla och införa nya arbetsmetoder med digitala lösningar, säger Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.

För att öka förståelsen för de digitala möjligheterna har Svenska Stadsnätsföreningen gett forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i uppdrag att identifiera och analysera de samhällsekonomiska effekterna av att införa e-tjänster inom ett viktigt men avgränsat område; hemtjänsten.

Rapporten visar ur stor den årliga nettobesparingen skulle bli år 2020 om nio av tio av de som får hemtjänst skulle använda samma fyra e-tjänster som testats och utvärderats i Västerås. Sammanlagt skulle Sverige mellan 2014 och 2020 kunna spara upp till 53 miljarder kronor. Den årliga besparingspotentialen är upp till 34 miljoner för en glesbygdskommun med 8 000 invånare, 211 miljoner för en mellanstor stad med 90 000 invånare och 589 miljoner för en storstad med 500 000 invånare.

Rapporten visar också att det finns betydande besparingsmöjligheter även om bara en av tio använder de fyra e-tjänsterna inom hemtjänsten. Det talar för en fortsatt infrastrukturutbyggnad och vikten av att ta fram nya digitala välfärdstjänster.

- Rapportens antaganden, om hur mycket man kan spara inom hemtjänsten, förutsätter att alla äldre har tillgång till fiberbredband i hemmet. Men i nuläget har bara drygt 40 procent av Sveriges samtliga hushåll tillgång till sådant bredband och för boende på landsbygd och i villor är andelen ännu längre, förtydligar Marco Forzati, senior forskare på Acreo Swedish ICT.

Rapporten heter "Effekter av digitala tjänster för äldrevård. En ekonomisk analys" och kommer nu att presenteras av Stadsnätsföreningen och Acreo på olika konferenser och forum i Sverige och internationellt.  

För ytterligare information:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, 070-598 00 05, mikael.ek@ssnf.org

Marco Forzati, Senior forskare, Acreo Swedish ICT, 070-7 527 753, marco.forzati@acreo.se