EML Kommunikation AB

Digitalt verktyg hjälper chefer att bli bättre kommunikatörer

Nyhet   •   Apr 17, 2016 20:14 CEST

Vad kommer dina medarbetare ihåg från senaste mötet? Är du tydlig med vad du vill att mottagarna ska komma ihåg av dina budskap? Eller använder du samma presentation till alla, oavsett målgrupp?

Kommunikationstestet Bättre budskap ger dig svar på dina styrkor och vad du behöver tänka på för att bli ännu bättre på kommunikation. Genom att svara på frågor om kommunikativt beteende får du konkreta råd att jobba vidare med. Verktyget ger dig tre praktiska tips och en beskrivning av din kommunikationsstil. De praktiska tipsen ger vägledning om vad du bör tänka på när du kommunicerar. Det är vardagliga råd, som du kan börja jobba med direkt och kommer att underlätta för dig att nå ut med budskapen.

Svar på vilken stil du har

Testet identifierar även en persons kommunikationsstil som belyser hur en chefs
kommunikativa beteende påverkar hur medarbetarna tar emot och tar till sig kommunikation i sin yrkesroll.
Kommunikationsstilen delas upp i två delar; dels kommunikativ kompetens och dels affärsnytta.
Med kommunikativ kompetens menas hur pass väl budskapet når ut genom att skapa kännedom, attityd och beteende. Affärsnytta belyser hur konsekvent en person hanterar budskapen för att stötta verksamhetens mål.

Det är enkelt att göra testet

Testet görs på digitalt www.bättrebudskap.se Du kan göra det i lugn och ro, när det passar dig. Ta god tid på dig och svara på frågorna hur du brukar göra. Inte hur du önskar att du skulle göra i den bästa av världar. Du får återkoppling skriftligt och personlig återkoppling, antingen vid ett möte eller via Skype. Återkopplingen innehåller konkreta tips om vad du ska tänka på för att vässa din kommunikation.