Conscriptor

Distansarbete ger stora vinster

Nyhet   •   Jan 04, 2017 12:01 CET

Arbete på distans innebär, av naturliga skäl stora fördelar. Hur stora? Vi gjorde en mätning och vinsterna ÄR väldigt stora...för miljön och för den egna plånboken.

Enkätsvaren visar att vid tidigare anställningar kördes cirka 600 fler mil varje dag i privata bilar, till och från jobbet. Det innebär att vi nu besparar miljön drygt 1,6 ton Co2 per år eller 6,9 kg/person och år.

Tidsmässigt blev det cirka 58 000 restimmar, eller 235 timmar per person och år.
Omräknat i pengar kostade resorna ca 3,3 miljoner kronor, eller 13 000 kronor per person.

Vill du veta mer om arbete på distans hos Conscriptor, kontakta vår HR-avdelning: hr@conscriptor.se eller läs mer på www.conscriptor.se.

Enkäten genomfördes under hösten 2016 bland Conscriptors medarbetare som ett led i processen med att ISO-certifiera företaget. Jämförelserna gäller resvanor till och från jobbet hos tidigare arbetsgivare, mot i dag hos Conscriptor.