AB Name ISP

Domänkarta

Nyhet   •   Nov 21, 2006 11:19 CET

Vi har lagt ut en karta över världens alla toppdomäner så det skall vara enklare för er att visuallisera hur många toppdomäner det går att registrera i. De gröna punkterna på kartan är öppna för registrering av vem som helst, de gula punkterna går att registrera fast det finns någon form av krav som måste uppfyllas, de röda punkterna är toppdomäner som det inte går att registrera i dagsläget.

Domänkarta