Assently

Domstolarna: Fritt fram att e-signera!

Nyhet   •   Sep 29, 2014 13:20 CEST

Det finns inte så många rättsfall där lagligheten av e-signaturer prövats, eftersom det ofta direkt står klart att elektroniska signaturer är precis lika giltiga och bindande som traditionella signaturer. Detta beror på att det sällan finns krav på hur avtal ska ingås, eller formkrav på andra rättshandlingar som hindrar e-signaturer.


Under sommaren och hösten har förvaltningsdomstolarna kommit med två avgöranden. Kammarrätten i Göteborg avgjorde förra veckan ett mål som bekräftar att e-signaturer är juridiskt gångbara inom e-förvaltning. Bakgrunden är ett beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kungsbacka kommun som överklagades till förvaltningsrätten i somras. Beslutet hade justerats med e-signaturer och det ifrågasattes av en medborgare om e-signaturen kunde ersätta en traditionell signatur med bläckpenna.


Förvaltningsrätten gjorde en laglighetsprövning enligt kommunallagen och fann att besluten justerats i laga ordning, och att det inte fanns några hinder mot e-signering. Domen överklagades i sin tur till Kammarrätten som delade underrättens mening och avslog överklagandet.

Förvaltningsrätten i Göteborgs mål 11534-13 (den 26 maj 2014) och Kammarrätten i Göteborgs mål 3459-14 (den 24 september 2014).