Magelungen Utveckling AB

Dra inte alla över en kam

Nyhet   •   Jan 27, 2014 10:47 CET

Vi är ett exempel på detta: Magelungen Utveckling AB är ett personalägt företag som bildades 1993. Idag har Magelungen 150 delägare som alla arbetar på Magelungen, alla med lika andelar och bolaget har inga externa intressenter. I arbetet gällerarbetsrättsliga regler med exempelvis kollektivavtal och MBL. Sitt ägarinflytande har man på årsstämman då styrelsen väljs. Vi råkar bara äga det företag som vi också arbetar i och vi tror att just detta är en starkt bidragande orsak till vår framgång. Delaktigheten spelar roll, människor som jobbar i själva verksamheten, nära "kunderna" (barnen, ungdomarna och deras familjer) känner ett stort engagemang och ansvar. Vi kan också vara snabba och flexibla då vår organisation är platt och beslutsvägar är korta - nya idéer och okonventionella lösningar ges utrymme och är möjliga.

Detta gynnar både dem och våra uppdragsgivare som är kommuner och landsting. Det personalägda bolaget skapar en långsiktighet i metod- och kvalitetsutveckling. En långsiktighet avseende utvecklingsinsatser och kompetensbyggande för att göra en skillnad. Vi anser att begreppet företagsekonomi och utveckling av bolaget går hand i hand med kvalitetsutveckling av verksamheterna.
Vi vinstmaximerar inte, men vinst är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Vi bygger för stabilitet, kvalitet och innovationsutrymme.

Som medarbetare och ägare i ett personalägt företag ser man helheten som i sin tur gör att det skapas en känsla av sammanhang. De olika delarna i organisationen kring ekonomi, kunder, efterfrågan, kompetens och kvalitet blir begripligt och meningsfullt. Medarbetares engagemang har precis som mångfald avgörande betydelse för kvaliteten.

Sedan 1993 har vi på många sätt bidragit med innovation, kvalitetsutveckling och inte minst arbetstillfällen - från 13 till 220 medarbetare. I dag finns vi på flera orter i Sverige där vi bedriver högkvalitativt förändringsarbete och skolor för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd och samordnade behandlingsinsatser.

Vi utvecklar nya behandlingsmetoder utifrån de behov och önskemål som vi möter. Ett exempel på detta är HSP, ett framgångsrikt program för att skolfrånvarande elever ska återgå i en fungerande skolgång. Vi är ett komplement till kommuner och landstings egna verksamheter genom att erbjuda en mängd olika öppenvårdsinsatser och resursstarka skolor, alternativ som tidigare inte hade funnits.

Som kunskapsföretag är det avgörande att bygga upp kunskap och kompetens som gör oss till ett attraktivt alternativ för våra uppdragsgivare, och för våra medarbetare. Mångfalden skapar konkurrens som leder till en högre kvalitet - vi som aktörer måste visa och vässa vårt utbud. För vår del innebär det att vi förutom att anställa rätt utbildade och kompetenta medarbetare, göra satsningar på kompetensutveckling också lägga resurser på egen forskning inom vår bransch - något som inte sker på annat håll.

Vi är omåttligt stolta över våra verksamheter och ser gärna att det fanns fler aktörer som oss!

Mia Hübinette Vice vd Magelungen

Fotnot: Magelungen är ett personalägt aktiebolag med olika behandlingsverksamheter och skola.