Region Uppsala

Driften av produktionsköket ska upphandlas

Nyhet   •   Dec 10, 2019 14:09 CET

Driften av Akademiska sjukhusets kommande nya produktionskök, med tillagning av patientmat och restaurangmat, ska ske i upphandlad form. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte, dock ska ärendet först MBL-förhandlas. En upphandling av denna drift initieras då också.

Fastighet- och serviceförvaltningen har låtit genomföra en omvärldsanalys, som har tittat på fördelar med olika driftformer. Aktuella driftformer har varit att driva köket i egen regi, att upphandla driften eller att drifta köket i samarbete med Region Västmanland. Analysen har bland annat fokuserat på kostnaden, samt patientnöjdheten. Slutsatsen av analysen är, enligt handlingarna i ärendet, att högst andel nöjda patienter samt lägst portionspris uppnås genom en upphandlad lösning av kökets drift.

Värdet på upphandlingen beräknas till cirka 200 miljoner kronor under ett fyraårigt avtal. Beräkningen baseras på tidigare års statistik över antal portioner mat. Själva upphandlingen ska genomföras tillsammans med inköps- och upphandlingsenheten på regionkontoret.

(S) ville i första hand att ärendet skulle återremitteras, i andra hand förordades ett fortsatt samarbete med Västmanland.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.