E.ON Sverige AB

E.ON går in som ny medlem i CSR Sweden

Nyhet   •   Okt 18, 2012 09:00 CEST

CSR Swedens främsta uppgifter är att inspirera företag i deras arbete med ansvarsfrågor samt att främja samtalen mellan näringsliv och den politiska arenan. CSR Sweden arbetar genom att konkret förmedla kontakter, erfarenheter och kunskap mellan företag och dess intressenter.

- Vi har i linje med vår strategi ”cleaner and better energy” medvetet stärkt vårt engagemang i samhällsutvecklingen på flera plan, så för oss var medlemskapet ett naturligt steg, säger Viktoria Bergman, kommunikationsdirektör på E.ON Sverige. Som energibolag är vårt huvuduppdrag att leverera tillförlitlig och prisvärd energi med minskad miljöpåverkan och det är också grunden i vårt hållbarhetsarbete. Som ansvarsfullt företag vill vi också se till att vi bidrar till lösningar på de breda samhällsutmaningarna genom konkret handling.

Som medlemmar i CSR Sweden får E.ON Sverige tillgång till en unik arena av företag och experter som alla arbetar inom CSR-området. Dessutom får E.ON tillgång till det europeiska nätverket i CSR Europe, som CSR Sweden är nationell partner till, med internationella företag som IBM, Novo Nordisk, Sony, GDF Suez, BASF, m.fl. i nätverket.

- CSR Sweden blir för oss ett sätt att påverka och dela med oss av vår kunskap, och samtidigt utveckla vårt eget hållbarhetsarbete genom att ta tillvara andras erfarenheter, lägger Viktoria Bergman till.

- E.ON är ett ledande energiföretag med en lång historik av gediget CSR-arbete, och vi hoppas att erfarenhetsutbytet på nationellt och europeiskt plan kan gynna E.ONs arbete med dessa frågor, säger Marianne Bogle, verksamhetsansvarig på CSR Sweden. Genom E.ONs medlemskap blir vår roll som det samhällsengagerade näringslivets arena för diskussion inom CSR-området ännu tydligare.


För mer information kontakta:
Marianne Bogle, Verksamhetsansvarig CSR Sweden, 0762-15 71 22
Viktoria Bergman, Kommunikationsdirektör E.ON Sverige, 0708-47 57 33

Om CSR Sweden
CSR Sweden har 17 medlemsföretag och är nationell partner till CSR Europe, Europas ledande CSR-företagsnätverk med 70 multinationella medlemsföretag och 36 systerorganisationer i 30 länder. Läs mer på www.csrsweden.se och www.csreurope.org.