EcoGuard AB

EcoGuard bjuder in IMD-forskaren Simon Siggelsten på Fastighetsmässan i Malmö

Nyhet   •   Dec 18, 2015 15:45 CET

Varför vill de stora branschorganisationerna inte ha en lagstiftning som sparar tiotals ton koldioxid varje år? Den frågan diskuteras med bland andra IMD-forskaren Simon Siggelsten på EcoGuards seminarium på Fastighetsmässan i Malmö 10-11 februari.

I övriga EU är mätning och debitering av värme och varmvatten lag. Lagen anses viktig för ett av EU:s gemensamma mål: att uppnå en energieffektivisering på 27 procent till år 2030.

I vinter fattar regeringen efter en omfattande remissrunda beslutet om den lagen också kommer att införas i Sverige. Många stora branschaktörer är starkt negativa mot det tvingande i lagstiftningen. Samtidigt väljer flera av dem som argumenterar mot lagen att själva installera system för mätning och analys av energianvändning, el och vatten i sina fastigheter. Varför är det så?

Per Ernedal, EcoGuard, diskuterar frågan med bland andra IMD-forskaren Simon Siggelsten, Malmö Tekniska Högskola. Om beslutet är taget kommer det att kommenteras och analyseras.

Simon kommer också att dela med sig om de senaste forskningsrönen inom IMD och hur det tas emot och kommuniceras med hyresgäster.