Inova

ECT ska effektivisera industrin

Nyhet   •   Apr 30, 2015 12:41 CEST

Varje dag, världen över, alstrar stora och små industrier enorma mängder spillvärme. Entreprenören Jan Bergland ska hitta sätt att ändra på detta. Tillsammans med uppfinnaren och ingenjören Arne F Jonsson driver han nu Inovas senaste tillväxtföretag, ECT Power. Planen är att lansera ett nytt system för energieffektivisering innan sommaren.

– Jag är jätteglad över att ha fått lära känna Arne. Hans idé är fantastisk. Med vår teknik kommer företag inom alla möjliga branscher kunna spara pengar och ta ett miljöansvar på en och samma gång, säger Jan.

Samarbetet började med en välformulerad annons i en facktidning. Jan ville komma i kontakt med en innovatör och efterlyste därför goda uppfinningar för affärsutveckling. Arne, som är en fena på bland annat turbiner, hade sedan länge jobbat med att förfina sin idé att göra energi av spillvärme. När han såg Jans annons, svarade han genast. Här fanns en möjlighet för drömmen att bli sann.

Efter en del mailväxling bokades ett första möte och alla pusselbitarna föll på plats. Jan och Arne skulle göra affärer ihop.

– Det har gått ett år sedan vi träffades och under den här tiden har vi lyckats paketera våra tankar på ett sådant sätt så att folk begriper vad det handlar om. Principen i sig är enkel, man ska vara snål med både värme och el. Då sparar man pengar, särskilt om man jobbar inom industrin, säger Jan.

Billgare att producera egen el

Det handlar om termodynamikens lagar. Om att med hjälp av effektivare energiteknik ta tillvara på den extravärme som finns i olika värme- och kylsystem. Problemet har tidigare varit att värmen behövt komma upp i relativt höga temperaturer innan denna energikälla har kunnat användas. ECT Power har knäckt den nöten. Det är också det som gör idén kommersiellt gångbar.

– Siffrorna på spillvärme som dagligen alstras överallt i vår värld är så stora att man ramlar av stolen när man ser dem. Närmare 40 procent av industrins värme försvinner bort. Och det gynnar ingen. Med vår teknik blir det billigare att producera sin egen el än att köpa in från större leverantörer, säger Arne.

Kontakten med Inova togs via klusterorganisationen Paper Province. Samarbetet kommer att fördjupas ytterligare och ECT Power är det första tillväxtföretaget i den nationella satsningen på skogsbranschen. Klustret har redan från start varit en viktig mötesarena för Jan och Arne, vilket gör helheten väldigt spännande. Med hjälp av rätt stöd och coachning finns det nu ännu större möjligheter att jobba med kompetensutveckling och kapital inom ett nischat område.

– Vi har några större kunder på gång, bland annat har Valmet vissat ett stort intresse för fortsatta samtal. Med patentansökan i hamn, gäller det att formulera en bra strategi för lansering, säger Jan.

Samarbetet med Inova värderar han högt. Målet är att med deras hjälp, och med rätt kompetens, utveckla en stabilitet inom bolaget, lösa finansieringsfrågan och snarast även börja anställa.

– När tekniken väl är etablerad kommer vi behöva mycket folk för att överhuvudtaget kunna svara på marknadens efterfråga. Den stora skillnaden om man jämför vår teknik med till exempel vind- eller solkraft är att spillvärmen alltid finns där. Det krävs inte att det blåser för att det ska fungera. Energin blir gratis, på riktigt, säger Jan.

Inova om ECT Power

”Energi- och miljöteknik är det aboslut hetaste affärsområdet just nu, inte minst i internationella sammanhang. Och med ECT Powers tekniklösning kommer energivinsten vara jättestor, både för enskilda företag och för miljöengagemanhet i stort. Bolagets viktigaste styka i dagsläget är den fantastiska idén så klart, men också Jan Berglunds entreprenörsanda. Marknadsmässigt är detta samarbete helt rätt i tiden” säger Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova.