Goodpoint AB

Effektivare hållbarhetsarbete med systematisk riskhantering

Nyhet   •   Aug 17, 2015 16:25 CEST

Förväntningarna på att företag och myndigheter bedriver en aktiv riskhantering har ökat betydligt på senare år. Nya krav ställs både från ägare, lagstiftare och andra intressenter och i höstens nya standarder för kvalitets- och miljöledningssystem (ISO 9001 och 14001).

Att hantera risker är dock inte bara ännu ett krav utan kan i allra högsta grad vara ett värdeskapande verktyg för organisationen. På hållbarhetsområdet finns extra stor potential då arbetet måste täcka risker över hela organisationen. Ett systematiskt arbetssätt för riskhantering kan därför göra hållbarhetsarbetet effektivare, skapa överblick och synergier i organisationen samt styra organisationens resurser dit de gör störst nytta.

Onsdagen den 2 september håller Goodpoint ett frukostseminarium på temat och du är varmt välkommen. Under seminariet kommer vi bland annat gå igenom följande:

  • Varför riskhantering? Från regelefterlevnad till styrmedel
  • ISO 31000 – standard för riskhantering
  • Grundkomponenter i systematisk riskhantering
  • Struktur för ett övergripande ramverk för riskhantering
  • Hur implementera systematisk riskhantering i organisationen?
  • Resultat och goda exempel
  • Vanliga misstag och fallgropar

Datum: 2 september 2015

Tid: 08:00 - 09:30. Frukost står uppdukad från 07:45.

Lokal: Norrtullsgatan 6, 2 tr (T: Odenplan)

Hjärtligt välkommen!

Anmäl dig via länken nedan eller på vår hemsida.