SIS, Swedish Standards Institute

Effektivare utbyte av byggnadsinformation – nystartat arbete inom SIS

Nyhet   •   Jan 15, 2010 12:59 CET

Ett nytt projekt har startat inom SIS för att ta fram nationella standarder för byggnadsinformation. Det har länge funnits behov av gemensamma begrepp, typkoder och klassificeringar. Genom att ta fram nationella standarder ska utbyte av byggnadsinformation mellan olika aktörer i samhället förenklas.  

– Det behövs gemensamma modeller och specifikationer för att utbytet av information mellan olika aktörer ska fungera effektivt. Det råder till exempel oklarhet kring sambanden mellan fastighet, taxeringsenhet och byggnad. På sikt förbättrar vi även möjligheterna att nå en europeisk harmonisering inom området, säger Carin Edlund, projekledare på SIS.

De som är i behov av dessa standarder är i första hand myndigheter, fastighetsägare, intresseorganisationer, systemleverantörer, användare och energideklarationsexperter. I arbete kommer det att ingå att undersöka om något liknande arbete genomförts i omvärlden samt utnyttja de eventuella erfarenheter som uppnåtts.

Idag försvårar gränsdragningsproblem och tvetydiga begrepp arbetet med bland annat bygglovshantering, energideklarationer, fastighetstaxering, byggnadsregisterhantering och folkbokföring. 

De nya standarderna är tänkta att omfatta bland annat tydliga termer och definitioner för viktiga begrepp inom området, samt hur dessa ska betecknas vid digital hantering av information, riktlinjer för klassificeringar och typkoder för byggnadsinformation. Projektgruppen ska även utveckla och samordna gemensamma begreppsmodeller samt undersöka förutsättningarna att utveckla gemensamma informationsmodeller, datautbytesmodeller och tjänstegränssnitt som gör det möjligt att på ett effektivt sätt utbyta byggnadsinformation mellan olika aktörer.

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta Carin Edlund, projektledare SIS, 08-555 523 55, carin.edlund@sis.se