ZTE Sweden AB

Effektivisera vården med hjälp av molntjänster

Nyhet   •   Aug 20, 2013 11:00 CEST

Kvalitet i vården handlar om att ge rätt vård vid rätt tillfälle. Behoven är olika men för att vårdsektorn ska kunna arbeta så effektivt som möjligt behöver den ta del av de senaste årens teknikutveckling och de lösningar som finns tillgängliga redan idag.

I takt med att vårdbehovet växer och personalen inte räcker till har nya metoder utvecklats. Metoder som skulle kunna effektivisera primärvården avsevärt. En av dem är användningen av molntjänster. En molntjänst är en internetbaserad tjänst där man kan lagra och dela information mellan berörda användare. Lösningen kortar ledtiderna avsevärt och är numera lika säker som de system som används inom vården idag.

Att behöva besöka läkare med jämna mellanrum innebär en kostnad både för patienter och för vården. Samtidigt måste vården vara tillgänglig för alla som behöver. Med molnbaserade lösningar kan läkare och vårdpersonal diagnosticera och ordinera mediciner på distans. Detta skulle kunna frigöra resurser inom vården samtidigt som man skulle kunna arbeta mer effektivt med förbyggande åtgärder.

Lösningen handlar om att låta patienter som behöver regelbunden provtagning av t ex blodtryck, glukosvärden, snabbsänka (CRP), mäta sina värden i hemmet och sedan via internet skicka informationen till vården. Detta sker från maskin till maskin vilket innebär att patienten inte behöver bekymra sig med att hålla reda på värden eller skriva om information. Den information som därefter skickas vidare till vården för analys skickas med hjälp av en vanlig smarttelefon och kan, tack vare enkelheten och de förkortade ledtiderna, ge patienten snabbare återkoppling och rekommendationer som omedelbart kan omsättas i praktik.

När ett prov visar på normal hälsa kan provsvaret snabbt och enkelt skickas tillbaka via SMS. Finn det tveksamheter kring provsvaren så kan patienten snabbt kontaktas via telefon av läkare eller sköterska.

Molnbaserade tjänster inom vården skulle även kunna effektivisera vidare remittering till specialistläkare, då man kan korta ner tiderna genom att inte använda vanlig postgång. Rätt läkare får rätt remiss direkt. Patienterna i sin tur slipper de flaskhalsar i informationsflödet som skapar irritation och frustration.

Lösningarna sparar administrativ tid och frigör resurser från vården som istället kan ägna sig på det de är bäst på, nämligen att ge vård. En molnbaserad lösning skulle inte bara minska väntetiderna till doktorn och provtagningar, den skulle ur en smittskyddsaspekt även gynna vården.

Vi tror att teknik och hälsa måste gå hand i hand för att lägga grunden till framtidens vård.


Magnus Isaksson
Teknikchef för Norden ZTE