Back To Future

Effektivt supportpaket vid långtidssjukskrivningar för moderna företag

Nyhet   •   Feb 20, 2014 12:58 CET

Att ha anställda som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivna är tyvärr ett problem som – förutom att det drabbar den enskilde – de flesta arbetsgivare har svårt att hantera då det kräver mycket kraft och engagemang, hög grad av kunskap att förstå hur man ska kunna hjälpa till att lösa situationen såväl för den enskilde som för företagaren. Med ett Back On Track!-paket får du som arbetsgivare bästa stöd för både företag och medarbetare.

Människor lider av depression, ångest, utmattning och stressproblematik eller får ibland inte ihop sitt livspussel. Ofta har inte detta enbart med arbetet att göra men arbetsgivaren drabbas och har genom arbetsmiljölagen ett ansvar: 

www.av.se/teman/arbetsanpassning/individuell/

Många företagare har inte den kunskap som krävs för att aktivt hjälpa till och ta ansvar i en sådan process. Och gränsdragning mellan att vara en bra arbetsgivare och att som sådan inte dras in i den enskildes privatliv och problem utgör ibland en svår balansgång.

Arbetsgivare har heller inte alltid kunskap om hur olika myndigheter och socialförsäkringssystem kan hjälpa till, eller vilka krav de ställer på dig som arbetsgivare. Och det faktum att myndigheterna sällan är samordnade hjälper inte varken den enskilde eller arbetsgivaren, vilket ibland kan leda till besvärliga situationer. Att ”koordinera lämpliga medicinska, rehabiliterande och arbetsanpassande insatser” som arbetsmiljölagen föreskriver är oftast en komplex och tidskrävande process. För att möta detta behov och kunna erbjuda privata arbetsgivare ett kostnadseffektivt alternativ där du som arbetsgivare ser till att dina medarbetare får bästa möjliga hjälp – och som du betalar för om och när du behöver det – har vi på Back To Future Sweden AB utvecklat ett supportpaket som vi kallar för Back On Track!.

Upplägget är enkelt. Du betalar en liten kostnad, 190 kr/anställd och år, dock minst 900 kr. Du blir sedan inbjuden till en frukostkurs där vi lär ut hur en rehabiliteringsprocess fungerar och du få en checklista som gör att du lättare kan se när någon av dina anställda riskerar att hamna i något som skulle kunna bli en långtidssjukskrivning. Och du vet när du ska kontakta oss.

Om någon hos dig blir sjuk, eller riskerar att bli det, kommer vi in och tar över processen för din räkning och ser till att få myndigheter och vård att samverka. Om det finns personliga problem som ligger bakom jobbar vi tätt tillsammans med den enskilde för att hjälpa till att lösa dem. Och skulle det vara så att den sjuke inte kommer kunna återvända till sitt jobb hjälper vi till med outplacement eller samordnar processen runt den enskilde om behov av arbetslivsinriktad rehabilitering behövs för den anställde. Allt för att du som arbetsgivare ska kunna fokusera på din verksamhet och veta att dina anställda får bästa möjliga hjälp.

Kontakta oss idag så kommer vi till dig och berättar mera!