Mirror Accounting AB

Ekonomichef -Våga äga din roll!

Nyhet   •   Nov 14, 2011 10:50 CET

I arbetet med att skapa ägarvärde har företagsledningarna under många år rationaliserat och effektiviserat. Framgångsrikt har antalet säljbesök ökat, produktionskostnaderna minskat och logistiklösningarna effektiviserat.

Samtidigt har allt för många missat besparingspotentialen i de administrativa processerna. Att en företagsledning måste arbeta brett för att ständigt möta marknadens krav och ägarnas förväntningar är en självklarhet.

I de flesta företag har vd samlat en ledningsgrupp med representanter för företagets viktigaste funktioner: Marknad och Försäljning, It, Ekonomi, Produktion och så vidare. Varje funktion har ett krav på sig att öka värdeskapandet. 

Men det finns allt för ofta ett undantag; ekonomichefen. Kraven på ökat värdeskapande brukar i alltför liten omfattning ställas på dennes roll. En viktig anledning till detta kan vara att ekonomichefen ofta är allt för engagerad i det löpande arbetet på ekonomifunktionen för att kunna ta ett helikopterperspektiv på sin egen funktion. 

Läs hela artikeln på CFO World.