Sveriges Kommuner och Landsting

Ekonomiskt bistånd viktigare för allt fler

Nyhet   •   Okt 25, 2012 11:16 CEST

Andelen personer som under långa perioder inte klarar sin försörjning har ökat. Många av dessa saknar arbete eller är sjuka. Därför behövs ett tätare samarbete mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten.

Socialstyrelsen publicerar för andra gången Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten visar att en tredjedel av biståndstagarna är beroende av ekonomiskt bistånd mer än tio månader, vilket är en ökning med nära tre procentenheter under 2012.


– Drygt 100 000 människor har ekonomiskt bistånd en längre tid. Alla tjänar på att dessa individer kan nå självförsörjning. Ska vi lyckas behövs ett bättre samarbete mellan individerna, kommunerna och olika myndigheter, säger Håkan Sörman, vd på SKL.

– När kommun och myndigheter har goda rutiner för sitt samarbete leder det till att fler individer går från bidrag till arbete. Vi hoppas att de öppna jämförelserna blir ett verktyg för kommunerna att gå vidare i sitt utvecklingsarbete, säger Håkan Sörman.

En grund för årets enkät är en enkät till kommunerna. Förutom andelen som har utarbetade rutiner med andra myndigheter i biståndsärenden, visar svaren också att drygt nio av tio kommuner har väntetider på max 1-14 dagar samt att drygt sex av tio kommuner erbjuder arbetsfrämjande insatser till ungdomar inom en månad, trots att detta är ett statligt ansvar.

– SKL jobbar på olika sätt med aspekter som tas upp i rapporten. Vi tar inom kort fram en rapport om kommuner som jobbar effektivt med att minska det ekonomiska biståndet. Tillsammans med fem regioner driver vi ett stort projekt för att minska avhoppen från gymnasieskolan och till våren planerar vi en antologi för en bredare diskussion om det ekonomiska biståndets roll i framtiden, säger Håkan Sörman.

Andelen i befolkningen som någon gång fått ekonomiskt bistånd under året är 4,4 procent. Syftet med det ekonomiska biståndet är att det ska vara av kortvarig karaktär.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2012 (extern länk)

SKL:s arbete med ekonomiskt bistånd

SKL:s arbete med arbetsmarknadsfrågor

Hämta högupplöst bild på Håkan Sörman

För mer information:
Leif Klingensjö, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 78 51
070-572 11 41
leif.klingensjo@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l