Länsstyrelsen i Kronobergs län

Eldningsförbud råder i hela Kronobergs län

Nyhet   •   Jul 22, 2016 12:02 CEST

Varmt och soligt väder har medfört betydande uttorkning i skog och mark, vilket
nu ger en hög antändningsrisk för bränder utomhus. Idag anger SMHI:s särskilda
prognos för skogsbrandrisk (FWI) mycket stor risk för brandspridning för större
delen av Kronobergs län. SMHIs prognoser redovisar en fortsatt ökande
brandrisk fram till helgen och in i nästa vecka.

Hela beslutet kan läsas på vår webbplats.