MedieMakeriet

Elektronikskrot blir till guld

Nyhet   •   Sep 21, 2012 10:09 CEST

Användningen av elektronikprodukter ökar över hela världen.

Tillgången på lönsamt råmaterial ökar därmed för Bolidens smältverk Rönnskär i Skelleftehamn.

Den senaste expansionen på Rönnskär gör att smältverket kan ta hand om nästan tre gånger så mycket elektronikskrot.

– Vi ökar kapaciteten från 45 000 till 120 000 ton per år och ökar därmed också produktionen av guld, silver och koppar, berättar platschefen Roger Sundqvist.

Investeringen uppgår till 1,3 miljader kronor och återbetalningstidningen är beräknad till mindre än fyra år.

– Ökningen kommer i första hand att försörjas av ökande volymer från Europa.

Värdefullt skrot

Återvinningscykeln - elektronikens väg till återvunnen metall  - bygger på att återförsäljare och kommuner samlar in skrotade el- och elektronikprodukter från industri och allmänhet.

Det insamlade skrotet tas om hand av olika företag som plockar i sär det och skiljer på till exempel järn, aluminium, vissa plaster och glas.

Därefter fraktas elektronikskrotet med bil, tåg eller båt till den nya anläggningen för materialhantering och provtagning med bland annat automatisk containerhantering på Rönnskär.

– Provtagningen är en viktig bit i processen. Det handlar om att bestämma värdet på materialet. Alltså ta reda på hur mycket koppar och ädelmetaller det innehåller, berättar informationschefen Ann Lundholm på Rönnskär.

Roterande smältugn

Det mixade elektronikskrotet transporteras därefter till de två kaldoverken.

– Det gamla kaldoverket, som stod klart 1976, har kampanjvis smältning av elektronikskrot och blykoncentrat. Den nya verket, som också kallas e-kaldoverket, smälter bara samma råmaterial i form av e-skrot, berättar Ann Lundholm.

Den ständigt pågående processen på nya verket har en roterande smältugn som fylls med e-skrot, e-skrotet smälts och sen tappas ugnen ur.

– Vi har också en reservugn på verket för att korta ned stopptiden när ugnen ska muras om.

Överskottsenergi

Kaldoprocessen, som har utvecklats på verket, sker genom satsvis tillsats av elektronikskrot, slaggbildare och syrgas.

– Ingen energi behöver tillföras. Plasten i skrotet räcker för att smältningen ska fortgå.

Metallsmältan, svartkoppar, tappas av och förs ihop med verkets huvudflöde för utvinning av koppar och ädelmetaller.

Den stora ångpannan, som gör att nya verket är hela 59 meter högt och därmed en av Skellefteås högsta byggnader, kyler processgasen och tar hand om all överskottsenergi.

– Vi omvandlar överskottsenergin till fjärrvärme och el, berättar Ann Lundholm.

Processgaserna renas också i två steg för att eliminera utsläpp av miljöfarliga ämnen.

P-O Sjödin/MedieMakeriet

Foto: MedieMakeriet

Ann Lundholm, informationschef på Rönnskär, visar kretskort från datorer som har krossats till mindre bitar – elektronikskrot - på den nya anläggningen för materialhantering och provtagning.