Sveriges Kommuner och Landsting

Elevers åtgärdsprogram förenklas

Nyhet   •   Feb 19, 2014 16:09 CET

Regeringen vill minska och förenkla skolornas arbete med åtgärdsprogram. Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar förslaget, som ger mer tid tillsammans med eleverna.

Förslaget innebär att åtgärdsprogram inte behöver skrivas när en elev har behov av stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen. Skriftliga åtgärdsprogram ska endast tas fram vid omfattande insatser utöver ordinarie undervisning, så kallat särskilt stöd. Även reglerna för programmen ska förenklas.

– Alla elever har rätt till stöd i skolan och ska få det. Med denna förändring kan lärare och rektorer snabbt sätta in stödet, i stället för att administrera det enligt dagens statliga detaljerade bestämmelser, säger Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning.

Se förslaget i sin helhet

Mer om SKL:s arbete med skolfrågor

Kontakt

För mer information:
Eva-Lena Arefäll, utredare
avdelningen för lärande och arbetsmarknad
08-452 79 45
070-319 79 45
Eva.Lena.Arefall@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook