ELFA Assistans

ELFA på lunchseminarium om personlig assistans och egenvård/sjukvårdande insatser

Nyhet   •   Feb 16, 2017 16:57 CET

ELFA Assistans deltog den 16 februari i ett lunchseminarium i KFO´s regi om sjukvård/egenvård och personlig assistans där bland annat Tomas Agdalen från Isf medverkade tillsammans med Henrik Petrén (RBU), Cecilia Blanck (JAG) och Karin Flyckt (Socialstyrelsen). Samtliga medverkande uttryckte en oro kring den diskussion som förs generellt inom assistansen och Tomas Agdalen konstaterade bland annat att det i dagens läge är svårt att se LSS som en välfungerande rättighetslagstiftning. Både RBU´s och JAG´s representanter uttryckte också att det finns en stor oro bland assistansanvändare gällande de konsekvenser som riskerar att drabba enskilda individer i samhället när domslut och regelverk (om)tolkas och praktiseras på det sätt som nu sker.

ELFA Assistans kommentar
Dessvärre kan vi bara instämma i det som framkom under seminariet. Oron kring den insats som för många familjer är en möjlighet till överlevnad och livskvalitet, har det senaste året istället blivit en stressfaktor som ytterligare försvårar en redan besvärlig situation.
 I dagens samhälle gäller det att vara "lagom" funktionsnedsatt på rätt grund om du ska ha rätt till personlig assistans och det är Försäkringskassans handläggare som avgör vad som är att anse som lagom. Som grund för sina ibland tveksamma och subjektiva bedömningar hävdar handläggarna praxis och omtolkad lagstiftning. Konstateras kan dock att om handläggaren anser att du har för lite svårigheter av rätt sort så får du ingen assistans, inte heller om du har för mycket svårigheter av fel sort. Men det mest underliga är nog trots allt att rätten till personlig assistans numera också verkar försvinna om du har för mycket svårigheter av rätt sort, eller så har rätt bara blivit fel någonstans mellan myndigheternas stolar. Oavsett vilket så är det många människor som drabbas hårt av både den praxis som myndigheten hänvisar till och kanske minst lika mycket av den stress som kommer med ovissheten kring hur morgondagen ser ut. 

Hela seminariet filmades och kan därför ses i efterhand via KFO´s hemsida: https://www.kfo.se/nyheter/video-lunchseminarium-om-sjukvardegenvard-och-personlig-assistans/

Vill du läsa hela Isf´s rapport hittar du den här: http://www.inspsf.se/digitalAssets/5/5974_3isf2016-16_web.pdf