Eltel Networks

Eltel bygger och projekterar det största kontaktskensystemet för utomhusdepå i norra Europa på uppdrag av Trafikförvaltningen (SL)

Nyhet   •   Maj 16, 2014 15:41 CEST

Den befintliga kontaktledningsanläggningen vid Älvsjö pendeltågsdepå utanför Stockholm, är föråldrad och nedsliten. Den togs i bruk år 1968, ursprungligen med en skötselhall med plats för sju pendeltåg. Depån har senare utökats ett flertal gånger med fler uppställningsspår och en avisningsanläggning. Är idag en av SLs större depåer med elva spår.

Eltel, som har fått uppdraget att bygga om kontaktledningssystemet i Älvsjö pendeltågsdepå, kommer att implementera det schweiziska systemet Furrer+Frey conductor rail i delar av anläggningen. Unikt för projektet är att kontaktskenan kommer att byggas utomhus. Strömmen kommer på så sätt att kunna tas direkt från strömavtagaren vilket underlättar för de anställda då värmeposter inte kommer att behöva användas i samma utsträckning.

Det stora projektet, som påbörjades under Q2 2014, kommer att pågå under hela året.

 

Mer information:
Peter Åkerlund, Affärsområdeschef för Rail&Road, Eltel Networks Infranet AB
Tel. +46858537673, peter.akerlund@eltelnetworks.se