Empower Ab

Empower driver utvecklingsprogram för att säkra kompetensförsörjningen inom telekom

Nyhet   •   Maj 04, 2016 16:04 CEST

Empower, och hela Telecombranschen, står inför en utmaning vad gäller kompetensförsörjningen. En av de yrkeskategorier där bristen är särskilt stor är projektörer med branschkännedom inom Telecom.

För att kortsiktigt kunna säkra kompetensförsörjningen startade Empower i höstas ett utvecklingsprogram för projektörer. Målsättningen är att attrahera olika typer av kompetenser och bakgrunder som kan skapa nytänkande och mångfald i organisationen.

Nader Dashtipour, som är utbildad järnvägsprojektör från Varberg, var den första att fullfölja utvecklingsprogrammet och idag arbetar han som fiberprojektör i Göteborg. Efter sex månader är Nader nu självgående och han trivs jättebra på Empower.

- Utvecklingsprogrammet har gett mig jättemycket, säger Nader. Idag kan jag ta emot ett projekt och jobba självständigt med det. Samtidigt finns det flera duktiga seniora projektörer runt omkring mig som jag alltid kan fråga om jag kör fast.

Desirée Moberg, civilingenjör industriell ekonomi/bygg, Desirée Bosch, järnvägsprojektör och Susanna Elewi, byggnadsingenjör började alla på utvecklingsprogrammet den 1 februari 2016.

- Det är jättebra sammanhållning här. Man känner sig bekväm att be om hjälp och fråga. Idag har vi till exempel fått hjälp av fem olika projektörer, och de lägger verkligen ner tid på att förklara. Det känns jättebra, säger Elewi Susanna.

Sex månader med teori och praktik

Utvecklingsprogrammet som pågår i 6 månader syftar till att introducera deltagarna till telekombranschen och yrkesrollen projektör. Den ger kunskap om telenätens uppbyggnad, om hur nät förläggs och byggs både i städer och på landsbygden och innehåller även materialkunskap, teknikutbildning och utbildning i alla relevanta dataprogram som behövs.

Teorin varvas med en hel del praktik i fält för att skapa en förståelse för hela kedjan, inte bara de egna arbetsuppgifterna. Deltagarna får vara med vid fiberskarvning och mätning, dragning och blåsning, markarbeten och besöka slutdokumentation.

Upplägget är väldigt flexibelt, något som deltagarna uppskattar. På så sätt blir det blir mer likt hur man driver projekt och ger en bättre förståelse för arbetets karaktär.

- Projektör är lite som att vara en projektledare. Det är mycket ansvar och arbete under frihet. Du får ditt projekt eller dina uppgifter och kan styra och ställa lite som du vill ha det. Att vara Projektör handlar mycket om att lösa problem och det gillar vi.

Egen handledare

Alla deltagare får direkt vid utvecklingsprogrammets start en senior projektör som handledare.

- Det är viktigt att dom nyanställda kommer rätt in i jobbet - det vinner vi på som företag på långt sikt. Idag finns det inga utbildningar för fiberprojektörer och detta är ett sätt för Empower att lösa problemet med resurser när det gäller projektörer, menar Bratislav Dencic, en av handledarna.

Det är viktigt att dom får bra kännedom när det gäller process inom Empower och andra rutiner vi använder varje dag. Målet är att de ska kunna tillämpa det dom har lärt sig under programmet i framtiden.

- Jag tycker det är både roligt och spännande. Att se en ny kollega ”växa” tillsammans med oss och blir en bra projektör är jättebra känsla. Det absolut viktigaste är att handledaren avsätter tid och ger uppmärksamhet till sin kollega, att ha tålamod och att vara pedagogisk, säger Bratislav.

Viktigt initiativ

Empowers vd Camilla Sundström menar att detta är ett mycket viktigt initiativ.

- Det är helt klart så att branschen som helhet står inför en kompetens utmaning och det måste lösas. Den här typen av kompetens är mycket viktig för Empower och det här initiativet är därför en strategisk fråga på högsta ledningsnivå för oss på Empower.

För mer information om Empowers utvecklingsprogram, kontakta

Ulrik Friberg, HR-chef

ulrik.friberg@empower.eu

072-5293815

Kent Jingtoft, HR-business partner och ansvarig för programmet

kent.jingtoft@empower.eu

070-5733733