Sveriges Centrum för Nollenergihus

Emrahus och Nilan lanserar framtidens Nollenergihus som standardprodukt

Nyhet   •   Okt 02, 2012 09:01 CEST

I väntan på regeringens kriterier för Nästan Nollenergihus lanserar Emrahus och Nilan ett nollenergihus som standardprodukt. Bägge företag är medlemmar i Sveriges Centrum för Nollenergihus.

 Nollenergihusen som nu lanseras är konstruerade enligt passivhusnormen, kombinerat med solceller så att byggnaden på årsbasis inte använder mer elenergi än den kan leverera ut på nätet.

 Kombinationen av ett tätt och välisolerat hus med energieffektiva installationer gör det möjligt att erbjuda ett hus där solceller producerar den begränsade mängd energi som går åt till ventilation, uppvärmning och produktion av varmt hushållsvatten. Detta med hjälp av ett platsbesparande system som är enkelt att använda.

 Robin Berkhuizen, VD Emrahus: ”Varför vänta till 2019 när tekniken och kunnandet finns redan idag och dessutom till en rimlig prisbild. Med 0 kWh per år i energiförbrukning får kunden inte bara trygghet inför framtida energiprisutveckling utan skapar också förutsättningar för nästa generation.”

 Fredrik Engdahl, VD Nilan Sverige AB: ”Vårt passivhuscertifierade modulbaserade aggregat Compact P, kombinerar ventilation, varmvatten och uppvärmning. Allt i en och samma enhet, användarvänlig och inte större än att den får plats i tvättstugan. Tillsammans tar vi ett stort steg mot visionen om att husägare i framtiden är energiproducenter och inte bara konsumenter. Framtiden är redan här.”

 

Nästan Nollenergihus är den kravnivå som ska gälla all nyproduktion senast 2019. Kriterierna ligger f.n. på regeringens bord att bestämma.

Nollenergihus är en byggnad som utöver att uppfylla kraven för passivhus inte använder mer energi under året än vad den själv levererar.

Passivhus är så täta och välisolerade att uppvärmningsbehovet till stor del täcks av spillvärme från hushållet. Genom att återvinna energin i frånluften kan den återföras till den friska tilluften via ventilationssystemet. Med små tillskott av energi för uppvärmning av tappvatten och uppvärmning under kalla dagar är ett passivhus exceptionellt energieffektivt.

 

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN), är en medlemsbaserad intresseförening med syfte att främja utvecklingen av energieffektivt byggande. SCN ansvarar för de svenska kriterierna för passivhus (FEBY12) och certifiering av byggnader som följer dessa kriterier. Läs mer på www.nollhus.se

 Emrahus introducerade 2008 passivhus som typhus och har idag en serie om 17 kataloghus signerade av välkända passivhusarkitekter. Läs mer på www.emrahus.se

 NILAN utvecklar och tillverkar energieffektiva ventilations- och värmepumplösningar, vilka säkerställer en god luftkvalitet inom hus och en låg energianvändning med särskild hänsyn till miljön. Läs mer på www.nilan.se

För ytterligare information, kontakta: Emrahus 0418-48 60 40, Nilan Sverige AB 0418-59 099